Connect with us

SOKiK nie uchylił kary dla T-Mobile za „Granie na czekanie”

PRAWO

SOKiK nie uchylił kary dla T-Mobile za „Granie na czekanie”

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości odwołanie T-Mobile Polska od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. XVII AmA 18/17), w której operatora ukarano 15 mln zł za uruchamianie usług niezamawianych przez klientów.

Przypomnijmy, w 2016 roku UOKiK uznał, że operator narusza zbiorowe interesy konsumentów, włączając im bez ich zgody dodatkowe płatne usługi takie jak „Granie na czekanie”, „Szafa Gra” czy „Prenumerata”. Zdaniem UOKiK operator musi uzyskiwać wyraźną zgodę konsumenta na dodatkowo płatne usługi. 

Prezes Urzędu uznał, że T-Mobile Polska naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka jednak została zaniechana. Operator od 17 grudnia 2016 r. nie pobiera od konsumentów opłat za świadczenie serwisów Granie na Czekanie, Szafa Gra i Prenumerata. Na przedsiębiorcę została również nałożona kara pieniężna. Na jej wymiar wpływ miały sprawne działania podjęte przez spółkę, które doprowadziły do zaniechania pobierania opłat. Pozwoliło to na obniżenie kary o 30 proc. – wyniosła ona ostatecznie 15 mln zł. 

– Zgoda konsumenta na dodatkowe płatności, powinna sprowadzać się do stwierdzenia „tak” lub „nie” opatrzonego informacjami o zasadach korzystania z usług, o tym, ile kosztują i kiedy stają się płatne. Zgoda taka, aby mogła zostać uznaną za wyraźną, powinna być również odrębna dla każdej usługi– mówił w 2016 roku komentując wymierzenie operatorowi kary, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Marek Niechciał. – Przepisy chronią konsumentów przed płatnościami, na które wcześniej nie wyrazili zgody. W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego dotyczy to w szczególności usług, które nie są objęte cykliczną opłatą (np. abonamentową lub pakietową) i łączą się z koniecznością uiszczania dodatkowych płatności. T-Mobile Polska nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że wyrażeniem zgody było podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umowy i świadczonych na jej podstawie usług – dodaje Marek Niechciał.

W ustnym uzasadnieniu SOKiK stwierdził, że nie budzi wątpliwości naruszenie przez przedsiębiorcę ustawy o prawach konsumenta. Sąd utrzymał tez karę finansową. Wyrok nie jest prawomocny. Operatorowi przysługuje więc apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE