Koksztys S.A. ukarany za nielegalny telemarketing

Spółka Koksztys S.A. została ukarana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za niezgodny z prawem telemarketing. W wyniku kontroli okazało się, że outsourcingowa firma wykonała ponad 30 tys. połączeń w celu przedstawienia informacji handlowej dotyczącej abonamentów na usługi prawne i windykacyjne na zlecenie Koksztys S.A. Żadna z firm nie posiadała zgody od klientów na wykonywanie tego typu połączeń. Na spółkę nałożono 80 tys. zł kary.

Spółka Koksztys S.A. została ukarana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za niezgodny z prawem telemarketing. W wyniku kontroli okazało się, że outsourcingowa firma wykonała ponad 30 tys. połączeń w celu przedstawienia informacji handlowej dotyczącej abonamentów na usługi prawne i windykacyjne na zlecenie Koksztys S.A. Żadna z firm nie posiadała zgody od klientów na wykonywanie tego typu połączeń. Na spółkę nałożono 80 tys. zł kary. 

Całość postępowania została zainicjowana w związku z kontrolą nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli prezesa UKE w Koksztys S.A. oraz podmiocie działającym na jego zlecenie. 

W wyniku kontroli okazało się, że outsourcingowa firma wykonała od 1 maja do 14 listopada 2017 roku ponad 30 tys. połączeń telefonicznych z abonentami i użytkownikami końcowymi w celu przedstawienia informacji handlowej o działalności Koksztys S.A. Telemarketerzy mieli w trakcie rozmów zachęcać adresatów kampanii do podpisania umowy abonamentowej na usługi prawne i windykacyjne.

Art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego ma służyć ochronie abonentów i użytkowników końcowych przed niezamówionymi komunikatami, w tym połączeniami telefonicznymi. Przepis ten zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Koksztys S.A. oraz podmiot wykonujący zlecenie nie wykazały, aby posiadały utrwalone zgody udzielone przez adresatów swoich przekazów handlowych na otrzymywanie połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym. Realizacja akcji marketingowej odbyła się zatem wbrew zakazowi wynikającemu z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, który dopuszcza wykonywanie połączeń o charakterze marketingowym wyłącznie do osób, które uprzednio, tj. przed zainicjowaniem kontaktu, wyraziły na to zgodę. W ocenie Prezesa UKE to na Koksztys S.A., jako na podmiocie zlecającym przeprowadzenie akcji marketingowej, spoczywał obowiązek wykazania posiadania uzyskanych uprzednio zgód abonentów lub użytkowników końcowych na kierowanie do nich akcji marketingowej.– czytamy w komunikacje wdanym przez UKE.

Wymierzając karę Prezes UKE wziął pod uwagę fakt, że spółka nie była dotychczas karana. A sama decyzja jest jeszcze nieprawomocna i przysługuje ukaranemu prawo do odwołania się do sądu.

Total
45
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły na pokrewne tematy
więcej

4 mln zł kary dla Profi Credit Polska

Za krzywdzące praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł. Pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające zaciągnięte kredyty konsumentów oraz wypłacał im kolejne pożyczki bez uzyskania ich zgody i bez oceny zdolności kredytowej. Firma nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i niesłusznie naliczała konsumentom opłaty za okres po rozwiązaniu umowy.
więcej

20 mln zł kary za misseling

Open Life TU Życie stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Został przez UOKiK ukarany 20 mln zł.
więcej

Bank Pekao z najlepszą bankową infolinią

W XXI edycji badania realizowanego przez ARC Rynek i Opinia, obsługiwana przez Pekao Direct infolinia Banku Pekao zajęła pierwsze miejsce w mailowej i telefonicznej obsłudze klienta, wyprzedzając znacznie konkurencję.
więcej

Branża fitness nie ma lekko. 32 mln zł kary od UOKiK

Postępowanie antymonopolowe w sprawie niedozwolonych praktyk na rynku fitness zostało wszczęte w 2018 r. Postępowanie prowadzone było przeciwko 16 spółkom oraz 6 menadżerom, podejrzewanym o bezpośrednią odpowiedzialność za niedozwolone ustalenia. Łącznie wymierzono 32 mln zł kary.