Connect with us

Koksztys S.A. ukarany za nielegalny telemarketing

IN-HOUSE

Koksztys S.A. ukarany za nielegalny telemarketing

Spółka Koksztys S.A. została ukarana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za niezgodny z prawem telemarketing. W wyniku kontroli okazało się, że outsourcingowa firma wykonała ponad 30 tys. połączeń w celu przedstawienia informacji handlowej dotyczącej abonamentów na usługi prawne i windykacyjne na zlecenie Koksztys S.A. Żadna z firm nie posiadała zgody od klientów na wykonywanie tego typu połączeń. Na spółkę nałożono 80 tys. zł kary. 

Całość postępowania została zainicjowana w związku z kontrolą nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli prezesa UKE w Koksztys S.A. oraz podmiocie działającym na jego zlecenie. 

W wyniku kontroli okazało się, że outsourcingowa firma wykonała od 1 maja do 14 listopada 2017 roku ponad 30 tys. połączeń telefonicznych z abonentami i użytkownikami końcowymi w celu przedstawienia informacji handlowej o działalności Koksztys S.A. Telemarketerzy mieli w trakcie rozmów zachęcać adresatów kampanii do podpisania umowy abonamentowej na usługi prawne i windykacyjne.

Art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego ma służyć ochronie abonentów i użytkowników końcowych przed niezamówionymi komunikatami, w tym połączeniami telefonicznymi. Przepis ten zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Koksztys S.A. oraz podmiot wykonujący zlecenie nie wykazały, aby posiadały utrwalone zgody udzielone przez adresatów swoich przekazów handlowych na otrzymywanie połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym. Realizacja akcji marketingowej odbyła się zatem wbrew zakazowi wynikającemu z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, który dopuszcza wykonywanie połączeń o charakterze marketingowym wyłącznie do osób, które uprzednio, tj. przed zainicjowaniem kontaktu, wyraziły na to zgodę. W ocenie Prezesa UKE to na Koksztys S.A., jako na podmiocie zlecającym przeprowadzenie akcji marketingowej, spoczywał obowiązek wykazania posiadania uzyskanych uprzednio zgód abonentów lub użytkowników końcowych na kierowanie do nich akcji marketingowej.– czytamy w komunikacje wdanym przez UKE.

Wymierzając karę Prezes UKE wziął pod uwagę fakt, że spółka nie była dotychczas karana. A sama decyzja jest jeszcze nieprawomocna i przysługuje ukaranemu prawo do odwołania się do sądu.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE