Connect with us

PZU podpisał deklarację na rzecz upraszczania języka

IN-HOUSE

PZU podpisał deklarację na rzecz upraszczania języka

30 maja br. PZU podpisał deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji w instytucjach. Tym samym największy ubezpieczyciel w kraju jest pierwszą komercyjną firmą, która dołączyła do grona sygnatariuszy deklaracji. W ramach porozumienia PZU zobowiązał się do wprowadzania rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka oraz propagowania ich wśród swoich pracowników.

Koalicja na rzecz prostego języka

16 instytucji, wśród których znalazły się między innymi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii, ZUS, PAP czy Służba Cywilna, podpisały uroczyście w siedzibie MIiR Deklarację na rzecz upraszczania języka. PZU wraz z pozostałymi sygnatariuszami zobowiązał się do tworzenia odpowiednich standardów językowych oraz zachęcania pracowników do ich stosowania. Spółka chce podnosić kompetencje swojej kadry w zakresie przestrzegania zasad prostego języka oraz uwrażliwiać pracowników na potrzeby klientów, niezależnie od ich wieku, poziomu wykształcenia czy stopnia niepełnosprawności. Tym działaniom przyświeca idea prostego języka.

Już od kilku lat pracujemy nad tym, aby język stosowany przez PZU był zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Unikamy wielosłowia i nowomowy, usuwamy skomplikowane i bezosobowe zwroty czy urzędowe sformułowania. Chcemy, aby nasze dokumenty były łatwe w odbiorze również dla osób, które nie są ekspertami od ubezpieczeń – mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie SA.

Prosty język przynosi korzyści

Działania ubezpieczyciela przynoszą efekt. Po upraszczaniu komunikacji wskaźnik satysfakcji klientów w badanym procesie wzrósł o 10 punktów procentowych w porównaniu z okresem przed wprowadzaniem zasad prostego języka.

W obszarze, w którym stosuje się już rozwiązania prostej polszczyzny, ruch na infolinii spadł o 12 proc. Spółka uprościła już wiele dokumentów, np. pisma związane z likwidacją szkód. Do końca bieżącego roku ubezpieczyciel planuje wprowadzić prosty język również w umowach. Prosty język jest jednym z kluczowych elementów Standardów Obsługi Klienta w PZU.

Działania PZU w zakresie upraszczania języka były zauważane i doceniane już wcześniej. W 2017 r. językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego przyznali „Certyfikat prostej polszczyzny” dla Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku. Było to pierwsze tego typu wyróżnienie w Polsce dla firmy ubezpieczeniowej i tekstu o charakterze prawnym.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE