Connect with us

Szkolenia pracowników – zbędny wydatek czy długofalowa inwestycja?

ZASOBY LUDZKIE

Szkolenia pracowników – zbędny wydatek czy długofalowa inwestycja?

Siłą każdego przedsiębiorstwa są pracownicy. Ich postawy i kompetencje mogą decydować o tempie rozwoju firmy i jej pozycji na rynku. Poczucie zaniedbania, zła atmosfera w pracy, brak możliwości awansu – zarówno poziomego, jak i pionowego – mogą skłonić pracownika do odejścia. Rekrutacja nowych osób jest kosztowna i czasochłonna. Takim problemom może zapobiec odpowiednia polityka szkoleniowa firmy.

W wielu przedsiębiorstwach kwestia organizacji szkoleń dla podwładnych wywołuje liczne wątpliwości. Pracodawcy obawiają się, że podnoszenie kompetencji pracowników spowoduje ich odejście, gdy dostaną bardziej satysfakcjonującą propozycję od konkurencyjnej firmy. Wygeneruje to dodatkowe wydatki, takie jak koszty przeprowadzonych kursów i konieczność rekrutacji zewnętrznych.

Tymczasem na tego typu narzędzia rozwoju indywidualnego należy patrzeć jak na długofalową inwestycję, która w przyszłości przyniesie wymierne efekty, zarówno biznesowe, jak i strategiczne. Współczesne funkcjonowanie w biznesie wymaga nie tylko stałego podnoszenia własnych kompetencji, ale także umiejętności przystosowania się do tzw. rynku pracownika. Obecnie przedsiębiorcy muszą stawiać czoła takim problemom, jak częsta rotacja zatrudnionych. Kwestię tę może rozwiązać zapewnienie podwładnym szans na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń. Pozwoli to nie tylko zatrzymać pracowników, ale ułatwi zarówno pionowe, jak i poziome zmiany stanowisk pracy. Należy jednak pamiętać, że wdrożenie polityki szkoleniowej w każdej firmie powinno zostać poprzedzone dokładnym zbadaniem potrzeb zatrudnionych osób. Tylko wtedy będzie to działanie efektywne. Odpowiednio opracowana strategia rozwoju dla podwładnych może wpłynąć na pozycję rynkową firmy. Niesie więc za sobą zarówno korzyści wizerunkowe, jak i biznesowe.

Jakie korzyści przynosi inwestowanie w szkolenia pracowników? 

Przede wszystkim szkoleni pracownicy zdobędą aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną. W obliczu szybko zmieniającego się rynku, wprowadzaniu nowych technologii i produktów, odpowiednio przygotowani merytorycznie pracownicy będą w stanie nadążyć za zmianami. Stosowanie najnowszych metod, poznanych na szkoleniach, podnosi konkurencyjność i innowacyjność firmy oraz oferowanych przez nią produktów i usług. Bezpośrednio przekłada się to na postrzeganie firmy, także przez potencjalnych kontrahentów.  

Poza wymiarem biznesowym, ważny jest także aspekt efektywności firmy. Udział w szkoleniach wzmacnia pewność siebie wśród pracowników. Czują się bardziej kompetentni, więc szybciej podejmują decyzje, co ma bezpośredni wpływ na jakość ich pracy i minimalizację błędów. Co więcej, zapewnienie zatrudnionym indywidualnego rozwoju wpływa na ich psychikę, wzmacniając satysfakcję z wykonywanej pracy. Nie tylko nie będą oni rozważać odejścia z obecnego miejsca zatrudnienia, ale poprzez swoją postawę potencjalnie mogą przyciągnąć do firmy kolejnych profesjonalistów. Generują zatem wartość dodaną.

Doświadczenie pokazuje, że jedną z dobrych praktyk jest wdrożenie wewnętrznego systemu szkoleń, tzw. Akademii czy programów talentowych. W trwającym zazwyczaj kilkanaście miesięcy programie pracownicy otrzymują wiedzę teoretyczną, biorą udział w zajęciach praktycznych, a pod okiem mentorów mają szansę sprawdzić się w samodzielnym prowadzeniu projektów. Dobrze opracowany program talentowy, oparty na jasnej i klarownej komunikacji, kończy się indywidualną oceną pracownika. Powinien otrzymać ją bez względu na to, czy otrzyma awans, czy też jego kandydatura zostanie odrzucona. Takie rozwiązanie nie tylko rozwija, ale również zapewnia obsadzenie wakatów zaangażowanymi i nastawionymi na rozwój osobami. Pracodawca zyskuje natomiast pewność, że w pełni wykorzystuje kapitał ludzki w swojej firmie. Dla przykładu – w Würth Polska kolejny rok z rzędu prowadzona jest Akademia Talentów, w ramach której kilkunastu przedstawicieli handlowych uczestniczy w szkoleniach, warsztatach oraz zadaniach rozwojowych. W ten sposób firma oferuje pracownikom szersze możliwości rozwoju i wzmacniania kompetencji pożądanych podczas rekrutacji wewnętrznej – zarówno w przypadku powierzenia pracownikowi innego stanowiska, jak i objęcia funkcji kierowniczej.

Poza szkoleniami merytorycznymi, sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo powinno także zaaranżować odpowiednie środki umożliwiające kształcenie tzw. umiejętności miękkich. Wymaga to holistycznego spojrzenia na firmę, jej sytuację oraz działanie. Jednakże odpowiednio przeprowadzone szkolenia z tego zakresu są kluczowe przy budowaniu dobrej atmosfery oraz eliminacji konfliktów.

Niewątpliwie, odpowiednio wdrożona i prowadzona strategia szkoleń w firmie niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści, także biznesowych. Zaangażowani, przygotowani merytorycznie pracownicy zapewnią przedsiębiorstwu sprawne funkcjonowanie i pozytywny wizerunek. Polityka indywidualnego rozwoju to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i wymagania, którym musi sprostać pracodawca, by przyciągnąć do siebie odpowiedni kapitał ludzki. Należy jednak pamiętać, że jest to długofalowa inwestycja, która wymaga odpowiedniego przygotowania i konsekwencji.

Justyna Sieracka, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Würth Polska

Komentarz ekspercki

MARZENA SAWICKA
Dyrektor Zarządzający, Wspólnik
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
www.hillway.pl

Inicjatorka powstania marki HILLWAY, w której dużą wartość przykłada się do doskonałej obsługi klienta i świadczenia wysokiej jakości usług szkoleniowych. Pracuje z ponad 70 Trenerami, miesięcznie realizując z sukcesami od 30 do 50 dni szkoleniowych w obszarze zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta oraz rozwoju kompetencji miękkich.

Technologia, rozwój komunikacji, automatyzacja, boty, ilość i szybkość przepływu informacji, zmiany społeczne, demograficzne i Internet sprawia, że żyjemy w czasach wyjątkowych. Dziś 5 lat na rynku pracy to jak kiedyś 50. Na wielu konferencjach mówi się o tym, że to, że firma istniała 100 lat nie znaczy, że przeżyje kolejny rok, czy dwa. To, że ktoś zarządzał 10-20lat, nie znaczy, że poradzi sobie z wyzwaniami dziś i w najbliższej przyszłości.

Dziś kultura pracy i wyzwania związane z zarządzaniem są inne, większość procesów jest mierzalna i policzalna, można monitorować wszystko. Jedno się nie zmieniło – firma musi przynosić zyski, a działalność musi być rentowna. Jako pracownicy – czy to specjaliści, czy menedżerowie, musimy wnosić wartość dodaną do organizacji. Tylko dla takich osób jest i będzie miejsce. By wnosić wartość stale trzeba się rozwijać, czytać dobrą prasę i dobre książki, dobre newslettery i portale, subskrybować inspirujące kanały, obserwować wartościowe osoby, a także uczestniczyć w dobrych szkoleniach i konferencjach. 

Tylko firmy i osoby, które podnoszą swoje kwalifikacje, kompetencje miękkie, twarde będą mieć pracę i zlecenia. W ciągu tej minuty jak to czytasz na świecie przestało istnieć 27 profesji, ale jeszcze więcej pojawiło się nowych. 

Szkolenia są jednym z najważniejszych elementów rozwoju pracowników, a tym samym rozwoju firmy. Można nawet powiedzieć, że w dzisiejszych czasach są podstawą bycia na rynku i zapewniania sobie bytu za5-10lat. Widzimy dookoła, że dzięki sztucznej inteligencji, automatyce, robotyce i innym technologiom wszystko, co może być zautomatyzowane lub uszczuplone takim się staje. Tak też się dzieje z pracą ludzką – automaty umawiają i potwierdzają spotkania, a ostatnio jedna z firm farmaceutycznych zredukowała zatrudnienie w księgowości automatyzując procesy i wprowadzając sztuczną inteligencję.

Mówiąc o rozwoju kompetencji mówimy o tym co jest obecnie najważniejsze i w co inwestują najlepsze firmy na świecie – rozwój kompetencji miękkich. Liczy się sprawna komunikacja, umiejętność współpracy, poruszania się w środowisku wielu danych, w środowisku stałej i permanentnej zmiany – od zmian procesów, profili działalności, po zmiany wyglądu systemów na których pracujemy. To wszystko sprawia, że musimy umieć świetnie zarządzać sobą w czasie, ustalać priorytety, umieć poradzić sobie ze stresem. Umieć uczyć się szybko, czuć zmiany, ale i też szybko oduczać się tego co było. O tym wszystkim można poczytać – są interesujące książki, artykuły – ale przyjmując, że na wszystko czasu jest mało, najlepsze efekty w krótkim czasie przynoszą intensywne warsztaty z dobrym trenerem praktykiem, który nie tylko dzieli się wiedzą, uczy umiejętności, ale też dzieli się doświadczeniami. 

Wiele firm obecnie inwestuje w szkolenia z komunikacji projektowej. Dziś pracuje się w jednym czasie z wieloma osobami i z każdym trzeba umieć się porozumieć, a przede wszystkim umieć egzekwować to, co jest nam w projekcie potrzebne – niezależnie czy ktoś jest wyżej, niżej rangą, na tym samym stanowisku, czy ma 25 lat, czy 60. Pracujemy z osobami w różnym wieku, różnych narodowości i kultur. Pracujemy już nie tylko siedząc obok siebie i spotykając się. Pracujemy na różnych urządzeniach – telefon, czat, e-mail, wykorzystujemy programy do zarządzania projektami, zadaniami, systemy CRM/ERP – to wszystko wymaga od nas nowych kompetencji – asertywności, umiejętności sprzedażowych, rozwoju kompetencji autoprezentacji i wystąpień publicznych, opanowania sztuki prezentacji, zarządzania celami czy udzielania feedbacku (informacji zwrotnej). 

Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć i odnosić sukcesy stale pracują nad sobą. Dużo czytają – wielu minimum jedną książkę biznesową w miesiącu, a niektórzy nawet pięć. Uczestniczą w konferencjach. I chodzą na szkolenia. Nie tylko te, za które firma płaci, ale też sami inwestują w swój rozwój.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE