Connect with us

KNF określił zasady wideoweryfikacji

BEZPIECZEŃSTWO

KNF określił zasady wideoweryfikacji

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko w sprawie wideoweryfikacji klientów. Choć zaproponowane przez Komisję standardy dotyczą instytucji podlegających kontroli przez Urząd, to mogą być zaadoptowane dla każdego innego przedsiębiorstwa.

Co proponuje KNF?

Przede wszystkim Komisja dopuściła oficjalnie wideoweryfikację jako legalny sposób autoryzacji i uwierzytelniania klientów. Ale muszą wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności procedury, następnie rozwiązania technologiczne.

Choć dokument opublikowany przez KNF jest tylko zbiorem dobrych praktyk, to może dla wielu podmiotów stanowić umocowanie prawne do wykorzystywania tego procesu w swojej działalności operacyjnej. Wideoweryfikację obecnie w Polsce oferują mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank, Nest Bank i Bank Pekao. 

Zasadniczym zamierzeniem KNF jest minimalizacja wystąpienia ryzyka fraudów oraz prania pieniędzy. Dlatego, w dokumencie znalazły się zapisy uczulające banki na przypadki działania klientów pod wpływem środków odurzających, działania pod wpływem osób trzecich oraz sytuacji, w której klient może nie mieć świadomości, że nawiązuje relacje z bankiem (brak świadomości zawarcia umowy z bankiem).

KNF zaleca oczywiście przeprowadzenie pełnej analizy ryzyka oraz opiniowania i konsultacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Oraz – co jest najważniejsze – przygotowania formalnej procedury wideoweryfikacji klientów. 

Wśród listy dokumentów uwiarygadniających strony w komunikacji KNF umieścił dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu, drugi dokument ze zdjęciem (np. inny z poprzednio wymienionych lub prawo jazdy, a więc wszystkie dokumenty, w których umieszczono zdjęcie właściciela) oraz rachunek imienny za dostarczane media (prąd, woda, TV, Internet). KNF oczekuje także przelewu autoryzującego z innego rachunku bankowego (w innym banku), którego posiadaczem jest klient. Należy przy tym zaznaczyć, że przelew może być wyłącznie pomocniczym narzędziem do weryfikacji klienta.

Ale to, co może zaskakiwać niektórych, to obowiązek przechowywania nagrania rozmów wideo z konsultantami, a sam okres przechowywania musi być zgodny z ustawą. Zastopowanie klatki, chwilowe zawieszenie połączenia lub wyjście klienta poza kadr kamery dyskwalifikuje nagranie jako wystarczające do poprawnego zautoryzowania klienta.

KNF określiło także potrzebę stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa i konieczność zweryfikowania danych z dowodu osobistego w rejestrach: 

  • bazie dokumentów zastrzeżonych
  • rejestrze dowodów osobistych
  • Bazie numerów PESEL
  • Liście Osób Poszukiwanych
  • Systemie Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach 
  • Listach sankcyjnych
  • Wewnętrznych bazach banku (tzw. „czarne listy”)

Ciekawostką jest jednak fakt, że KNF dopuszcza wideo weryfikację automatyczną. Niemniej jednak oczekuje, że bank w procesie weryfikacji częściowo wykorzysta pracownika banku.

Zbiór wszystkich wytycznych znajduje się na stronach KNF tutaj.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE