Connect with us

Instytut Pamięci Narodowej modernizuje system komunikacji w Warszawie

SYSTEMY CC

Instytut Pamięci Narodowej modernizuje system komunikacji w Warszawie

Wdrożony system Avaya usprawnił prace działu IT a pracownikom Instytutu umożliwił bardziej efektywną i szybszą pracę. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o dokonaniu modernizacji systemu komunikacyjnego w oparciu o innowacyjne rozwiązania firmy Avaya. Wdrożony system jest odpowiedzialny za obsługę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w 5 lokalizacjach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i obsługuje na ten moment około 750…

Instytut Pamięci Narodowej poinformował o dokonaniu modernizacji systemu komunikacyjnego w oparciu o innowacyjne rozwiązania firmy Avaya. Wdrożony system jest odpowiedzialny za obsługę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w 5 lokalizacjach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i obsługuje na ten moment około 750 abonentów. System jest wykorzystywany do komunikacji pomiędzy pracownikami i zespołami roboczymi, ale również zapewnia łączność telefoniczną Instytutu ze światem. 

Celem przeprowadzonej modernizacji było wdrożenie rozwiązania, które zapewni ten sam poziom funkcjonalności i uprawnień wszystkim użytkownikom, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdują. Instytut jasno określał również wymogi bezpieczeństwa: szukano systemu, który będzie działać stabilnie i będzie odporny na awarię. Instytutowi zależało również na stabilnym środowisku pracy – jednym z wymogów było, aby w przypadku awarii jednej z lokalizacji, pozostałe pracowały bez zakłóceń. 

Rozwiązania firmy Avaya znacząco ułatwiły codzienne zarządzanie systemem komunikacyjnym w warszawskich lokalizacjach Instytutu, a zgłoszenia dotyczące telefonii w organizacji realizowane są szybciej i sprawniej. Wiele czynności jest zautomatyzowanych i co bardzo ważne – wszystkimi lokalizacjami zarządza się z poziomu jednej, graficznej konsoli, pracującej w przeglądarce internetowej. Ponieważ wszystkie elementy, tworzą jeden logiczny system telekomunikacyjny, Instytut zyskał możliwość dowolnej migracji abonentów pomiędzy połączonymi lokalizacjami.

– Wdrożony system znacząco usprawnił prace działu IT w Warszawie a pracownikom Instytutu umożliwił bardziej efektywną i szybszą pracę. Możemy zarekomendować rozwiązanie Avaya każdej organizacji, która potrzebuje dobrej klasy, niezawodnego i bogatego w funkcje systemu komunikacyjnego, powiedział Jarosław Karwowski, zastępca dyrektora IT w Instytucie Pamięci Narodowej. 

Dzięki intuicyjnie prostej obsłudze aparatów pracownicy IPN mogą łatwo przekierowywać połączenia, szukać potrzebnych im numerów w zintegrowanej książce telefonicznej, sprawdzać, czy osoba, do której chcą zadzwonić może w ogóle odebrać połączenie, korzystać z przycisków szybkiego wybierania, czy też listy nieodebranych połączeń. Ponadto, aby ułatwić wykonywanie obowiązków pracownikom archiwum IPN, którzy często się przemieszczają, nowy system ma możliwość obsługi telefonów bezprzewodowych DECT. W przypadku zdalnych pracowników kluczowa jest niezawodność funkcjonowania systemu podczas przemieszania się pracownika i możliwość przejścia z aktywną rozmową przez zasięg wielu stacji bazowych, bez szkody dla jakości połączenia. 

– Od początku modernizację systemu komunikacyjnego IPN traktowaliśmy priorytetowo. Razem z naszym partnerem biznesowym zaprojektowaliśmy system spełniający wymagania IPN i charakteryzujący się pełną funkcjonalnością, dostępnością i niezawodnością. Efektem tej pracy była oferta, która najlepiej spełniła kryteria przetargu. Dla mnie osobiście ważne jest to, że wdrożone rozwiązanie umożliwia jego rozbudowę o kolejne funkcje, jak wideokonferencje i wspólna praca użytkowników systemu – powiedział Artur Chmielewski, dyrektor zarządzający Avaya Polska.

Wdrożenie systemu Avaya wymagało starannego i kompleksowego zaplanowania. System firmy Avaya miał zastąpić funkcjonujące wcześniej rozwiązanie do komunikacji, a zatem instalacja nowych aparatów telefonicznych była realizowana jednocześnie z demontażem starych. Kluczowe było przeprowadzenie wdrożenia w taki sposób, aby czas niedostępności usług telefonicznych był dla użytkowników możliwie najkrótszy. Rozwiązanie zostało wdrożone przez firmę Nexus Telecom. 

– W celu zapewnienia klientowi sprawnego i szybkiego uruchomienia nowego systemu niezbędna była koordynacja pracy wielu zespołów zarówno po stronie Klienta jak i naszej firmy. Współpraca z klientem przebiegła bardzo dobrze, profesjonalnie i w dobrej atmosferze. Dzięki temu, znacznie skróciliśmy czas niedostępności usług telefonicznych, w stosunku do pierwotnych założeń w harmonogramie –  powiedział Marcin Stąsiek, Nexus Telecom.

Instytut Pamięci Narodowej planuje w kolejnym etapie rozbudowę istniejącego systemu komunikacyjnego o rozwiązania do wideokonferencji, prezentacji oraz współpracy pomiędzy użytkownikami.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE