Connect with us

A motywowali ich długo i szczęśliwie…

MOTYWACJA

A motywowali ich długo i szczęśliwie…

Stosowanie krótkotrwałej motywacji pracowników to duże wyzwanie dla kadry zarządzającej to bezsprzeczny fakt. Działania oparte na tego rodzaju motywacji skupiają się na stałym utrzymaniu niskiej rotacji pracowników, co pociąga za sobą często nadmierne koszty ponoszone przez firmę i dezorganizację pracy. Jak zatem uniknąć systemu kar i poprawić wydolność owych działań, jednocześnie wpływając na motywację długoterminową?

Długoterminowo, czyli stale i miarowo

Stosując motywowanie długoterminowe, w planie działania powinny zostać uwzględnione poniższe aspekty:

  • gratyfikacja pozapłacowa (korzyści dla pracowników)
  • zrównoważony podział nagród (odchodzenie od metody konkursowania i od wyróżniania tylko czołowych pracowników)
  • szybka komunikacja (instant feedback) – dająca poczucie kontroli

Model długoterminowy skupia się na nagradzaniu “zwyczajnego pracownika” (nie kierownika/lidera), za jego osiągnięcia i posiadaną wiedzę. Jednocześnie wykorzystuje systemy działania oparte o wykorzystanie wirtualnej waluty.

Bazując na naszych doświadczeniach, możemy stwierdzić, że długoterminowość to system, który może być wykorzystywany przez wiele lat, wzmacniając za każdym razem inne zachowania. Takie działanie polega na stałym budowaniu zaangażowania wśród uczestników. W contact center pracownicy gromadzą punkty za: nowe pomysły, działania, wiedzę i jej przekazywanie, za systematyczną aktywność (np. przychodzenie na czas do pracy).

Zyskujemy w ten sposób system zarządzania, czy też kierowania, zachowaniem pracowników, który wypiera organizowanie okresowych, etapowych i oceniających pracowników konkursów. Taki sposób działania jest ciągły i stały, a proces motywowania zachodzi miarowo i stabilnie. Umożliwia to odpowiednie rozeznanie się w usposobieniu i nastrojach zespołu, przez przeprowadzanie ankiet jakościowych lub sporządzanie ilościowych raportów aktywności.

Nagroda zamiast kary

Znaczna część systemów motywacyjnych wykorzystywanych w firmach bazuje na trzech głównych punktach:

  • wynagrodzenie pieniężne, zapewniające pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i stabilność,
  • premia pozapłacowa, motywująca równoczesne osiąganie celów firmy i celów pracownika (np. naliczanie prowizji sprzedażowej od wartości sprzedanych produktów lub usług),
  • narzędzia natychmiastowego wyróżniania tj. system kar i nagród, gdzie celem jest formowanie pożądanych zachowań.

W ostatnim punkcie wyróżnić można dwa sposoby postępowania:

  •  organizowanie konkursów, kształtujących konkretne postawy czy zachowania, np. w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku sprzedaży
  •  stosowanie kar, mające na celu eliminowanie zachowań niepożądanych, mowa tu o spóźnianiu się, problemach dyscyplinarnych związanych z powierzonymi zadaniami.

Nie ma jednoznacznego porównania, ponieważ tak samo kary, jak i konkursy mają swoje zalety, ale i wady. W modelu konkursowym często dochodzi do tego, że zwycięzcami są te same osoby. Nie wyróżnia się „średniaków”, tym samym nie ucząc ich jak zostać liderem. Z tego powodu wielu pracowników (zwłaszcza w zespołach contact center) porzuca udział w konkursie, mniej więcej w połowie ich trwania — widząc, że i tak nie wygrają. Nie oznacza to jednak, że kary są lepszym sposobem komunikacji z pracownikiem, wręcz przeciwnie. Kara to podejście oparte o prewencję (ucieczka przed stratą), nie bazuje za to na promocji (poszukiwanie dodatkowego zysku). Karząc kogoś, zmieniamy jego myślenie — zaczyna się wtedy bronić. Natomiast nagradzając, oferujemy mu, przedstawiamy źródła dodatkowych zysków (dla niego i potencjalnie dla firmy).

Podwójna korzyść

Motywowanie pracowników, związane jest ze skupieniem się na celach biznesowych firmy. System Workforce Management umożliwiający kierowanie dużymi zespołami pracowników w integracji z platformą motywacyjną może produktywnie organizować zasoby w Contact Center, jednocześnie oddziaływując na poziom motywacji pracowników, w codziennej pracy, jak i w dłuższym czasie.

– Zrealizowane cele, mogą być częścią strategii, zakładającej poprawienie jakości środowiska pracy i zwiększenia zadowolenia pracowników z codziennego wykonywania ich obowiązków, a także zmniejszenie rotacji personelu w Contact Center – tłumaczy Aleksander Zaborowski, Business Development Manager z firmy Innergo Systems.

Stosowanie platformy WFM (Workforce Management), jak i platformy motywacyjnej, daje zarówno oddzielne korzyści, ale także generuje te wynikające z połączenia dwóch systemów i ich wspólnego działania. Może być to nagradzanie na platformie motywacyjnej (np. umożliwiając wybór atrakcyjnego grafiku lub przyznając do wykorzystania w wybranym momencie tzw. zieloną kartę, a także zapewniając bezproblemową realizację nagrody w procesie grafikowania). Nie wymaga to dodatkowej pracy osób odpowiadających za te procesy.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE