Ubezpieczenie na życie w MetLife

MetLife to jedna z najbardziej znanych firm ubezpieczeniowych na świecie. Swoją działalność prowadzi ona również w Polsce. Jest ona ceniona nie tylko za wysoką jakość świadczonych przez siebie usług, ale również za bogatą ofertę produktową. Można w niej znaleźć między innymi ubezpieczenie na życie, które jest jednym z najważniejszych produktów MetLife.

MetLife to jedna z najbardziej znanych firm ubezpieczeniowych na świecie. Swoją działalność prowadzi ona również w Polsce. Jest ona ceniona nie tylko za wysoką jakość świadczonych przez siebie usług, ale również za bogatą ofertę produktową. Można w niej znaleźć między innymi ubezpieczenie na życie, które jest jednym z najważniejszych produktów MetLife.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to jedna z najpopularniejszych polis. Można ją znaleźć w ofercie niemal wszystkich ubezpieczycieli. Jego celem jest ochrona życia i zdrowia człowieka, co jest zagwarantowane poprzez wypłatę świadczenia w postaci sumy ubezpieczenia ustalonej na wypadek śmierci, osiągnięcia określonego wieku lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Podstawę wypłaty świadczenia stanowi umowa ubezpieczeniowa, która została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego.

Historia ubezpieczeń na życie

Pierwsze wzmianki dotyczące ubezpieczeń można znaleźć w źródłach historycznych z okresu starożytności. Wówczas już osoby prowadzące różnego rodzaju działalność miały świadomość ryzyka, które się z nią wiąże. W tamtym okresie ubezpieczenia były najlepiej znane w Babilonii, Izraelu, Grecji oraz w Cesarstwie Rzymskim. Z kolei jako początek umów ubezpieczeń na życie przyjmuje się XVI wiek. Wówczas to żeglarze oraz kupcy, którzy udawali się nierzadko w bardzo dalekie wyprawy, byli narażeni na ataki piratów, przez co ubezpieczali się na wypadek śmierci lub porwania. Pierwszą umową ubezpieczenia na życie, która została udokumentowana, jest polisa zawarta 18 czerwca 1583 roku w Londynie. W kolejnych stuleciach tworzone były towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które oferowały podobną ochronę. Z biegiem czasu stawały się one coraz popularniejsze, szczególnie w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.

O początku ubezpieczeń na ziemiach polskich można mówić w kontekście XVI i XVII wieku. Wówczas to zawiązana została sąsiedzka samopomoc, przeznaczona głównie dla ofiar pożarów. Dopiero w czasach zaborów powstały pierwsze zakłady ubezpieczeń. Natomiast pierwsze ubezpieczenia na życie pojawiły się na ziemiach polskich dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Po pierwszej wojnie światowej nad Wisłą swoją działalność rozpoczęły także zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju. Lata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiązały się natomiast z reorganizacją ubezpieczeń na życie wprowadzeniem oraz państwowego monopolu. Rynek ten zaczął ponownie rozwijać się dynamicznie dopiero po 1989 roku, a więc po rozpoczęciu przemian ustrojowo-ekonomicznych.

Formy ubezpieczeń na życie

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele wariantów ubezpieczenia na życie. Wynika to bowiem z faktu, że ubezpieczyciele chcą jak najlepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. Wśród dostępnych polis można wyróżnić:

 1. ubezpieczenie na wypadek śmierci – wypłata świadczenia jest możliwa dopiero po śmierci ubezpieczonego. Ma ono na celu zrekompensowanie uszczerbku w budżecie domowym, który powstał w związku ze stratą bliskiej osoby;
 2. ubezpieczenie na dożycie – wypłata świadczenia następuje po osiągnięciu przez niego wieku określonego w umowie;
 3. ubezpieczenie mieszane – połączenie elementów polisy na dożycie oraz terminowego ubezpieczenia na życie;
 4. renty życiowe – są one wypłacane po zaistnieniu określonych w umowie okoliczności aż do śmierci ubezpieczonego;
 5. ubezpieczenie posagowe – wypłata świadczenia następuje po osiągnięciu przez dziecko ubezpieczonego określonego w umowie wieku. Ma ono na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa finansowego w razie śmierci rodzica lub ułatwienie wejścia w dorosłe życie;
 6. ubezpieczenie grupowe – polisa przeznaczona dla grupy osób, na przykład pracowników;
 7. ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym – składka dzielona jest na dwie części, z których jedna zostaje przeznaczona na inwestycje.

Ubezpieczenie MetLife na Życie

Ubezpieczenie MetLife na Życie zapewnia ochronę członkom rodziny ubezpieczonego na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Polisa dostępna jest w kilku wariantach, niemniej jednak może ją wykupić każdy, kto znajduje się w przedziale wiekowym od 18 do 70 lat. Ochrona trwa maksymalnie do ukończenia przez ubezpieczonego 75. roku życia. Jest ona szczególnie interesującą ofertą dla rodzin posiadających kredyt hipoteczny, albowiem wysokość uzyskanego świadczenia może posłużyć jako spłata tego rodzaju zobowiązania. Umowa ta w każdym wypadku jest zawierana na określony czas. Wynosi on od 5 do 30 lat. Nabywca polisy sam decyduje o zakresie ochrony oraz o wysokości sumy ubezpieczenia, która wynosi co najmniej 50 tysięcy złotych. Z kolei wymiar składki uzależniony jest od wieku ubezpieczonego. Opłacając ją za cały rok z góry, można liczyć na pięcioprocentową bonifikatę. 

Istnieje także możliwość zawarcia umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony. Podstawowym rozszerzeniem jest tutaj ubezpieczenie na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa osoby ubezpieczonej lub współubezpieczonej. Ponadto polisa może zostać rozszerzona o następujące elementy:

 1. ubezpieczenie na życie wraz z malejącą sumą ubezpieczenia i składką, które dopasowane jest do malejącej raty kredytu;
 2. ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji;
 3. ubezpieczenie na wypadek zachorowania na chorobę nowotworową;
 4. ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa będące następstwem nieszczęśliwego wypadku;
 5. ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego;
 6. konsultację medyczną;
 7. czasowe przejęcie obowiązku opłacania składek na wypadek zachorowania na poważną chorobę;
 8. ubezpieczenie wypadkowo-zdrowotne dla dziecka.  

Jak ma to zawsze miejsce w przypadku polis, ubezpieczyciel przewiduje kilka wyłączeń odpowiedzialności. Gdy idzie o MetLife na Życie, kwestia ta przedstawia się następująco:

 1. popełnienie samobójstwa przez ubezpieczonego w okresie 2 lat od zawarcia umowy;
 2. zatajenia przez ubezpieczonego informacji o stanie zdrowia we wniosku o ubezpieczenie;
 3. śmierci ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych zamieszkach;
 4. śmierci ubezpieczonego wskutek obrażeń odniesionych w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa.

Warto się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy. Pozwoli to bowiem na zapoznanie się z okolicznościami, które uniemożliwiają wypłatę odszkodowania, oraz na wyjaśnienie niejasnych kwestii przez przedstawiciela MetLife.

Ubezpieczenia na życie cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to z faktu, iż ludzie są bardziej świadomi zagrożeń, które mogą ich spotkać w codziennym życiu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, MetLife wprowadził do swojej oferty tego typu polisę. Z biegiem czasu produkt ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem osób poszukujących ochrony swoich najbliższych.

Total
20
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Stres głównym powodem nieobecności w pracy

Przed nami wakacje – czas relaksu, regeneracji i jednocześnie okazja do znalezienia najlepszego sposobu na odstresowanie się. W europejskich firmach od kilku lat rośnie liczba nieobecności pracowników z powodu stresu, przez co tracą one nawet ponad 600 mld EUR rocznie.
Czytaj więcej

Polscy milenialsi to pesymiści

30 proc. pracujących milenialsów z Polski uważa, że przemysł 4.0 będzie dla nich barierą na rynku pracy. Na świecie obawia się tego prawie połowa przedstawicieli pokolenia Y.
Czytaj więcej

Platformy motywacyjne – trzy perspektywy, trzy wymiary korzyści

Motywacja pracowników w branży bankowej stanowić może wyzwanie dla wielu menedżerów. W końcu to właśnie pracownicy (np. Contact Center) i ich podejście do klienta, mogą diametralnie wpłynąć na wizerunek całej branży, jak i pojedynczych podmiotów. Czy istnieje rozwiązanie, które będzie zarówno kompleksowe, ale i elastyczne?