Firstcom Europe nowy gracz na rynku dostawców rozwiązań do UCaaS w Polsce

Firstcom Europe, międzynarodowy dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych w chmurze zadebiutował na polskim rynku. Holding ma już oddziały w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji i Danii. Sektor, na którym funkcjonuje jest progresywny. Liczba terminali wewnętrznych central telefonicznych w grudniu 2017 na terenie Europy wynosiła 134,7 mln. W 2022 przewiduje się, że ilość ta będzie wynosiła 135,7 mln.

Grupa wchodzi do Polski z rozwiązaniem Universe, z obszaru zintegrowanej komunikacji, jako usługi UCaaS[4] (ang. Unified Communications as a Service[1]). Platforma jest skalowalna i zdalnie aktualizowana. Nie są pobierane opłaty za wejście oraz koszty utrzymania systemu w firmie. Obsługa platformy nie wymaga specjalistycznej wiedzy – osoby zarządzające firmą mogą korzystać z Universe bez pomocy zewnętrznych administratorów. Do dyspozycji użytkownika pozostaje przyjazny interfejs do tworzenia IVR[6] (ang. Interactive Voice Response[2]), szeroki wybór urządzeń VoIP[5], nagrywanie rozmów – indywidualnych jak i w całej firmie, przejęcie rozmowy przychodzącej do określonej grupy użytkowników, łączenie według wyboru użytkownika, automatyczny lektor w wielu językach – zamiana tekstu na mowę, informacje w czasie rzeczywistym dla call center[3] oraz dodatkowo możliwość szyfrowania połączeń.

Jean-Pierre Vandromme, CEO spółki podczas spotkania prasowego

–  Dziś przyszłość biznesu znajduje się w chmurze, dzięki której niezależnie od rozmiaru czy rozproszenia oraz formy współpracy pozostajemy w stałym kontakcie ze sobą oraz klientami. Bazując na tej filozofii stworzyliśmy platformę Universe. Wszystko odbywa się tu w ramach jedynie opłat abonamentowych, a nad sprawnością systemu czuwa zespół techniczny. Nie ma więc potrzeby inwestowania w infrastrukturę, opłat serwisowych i licencyjnych czy innych nieprzewidzianych kosztów – mówi Jean-Pierre Vandromme, założyciel i Prezes Grupy Firstcom Europe. – Biznes odchodzi od służącego od lat 80-tych ISDN. Zastępuje go internet. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii, British Telecom zamierza wyłączyć sieć analogową oraz ISDN, poczynając od wycofania ich z oferty w 2020 i stopniowo migrując aktywne usługi do roku 2025.  Proponowane przez nas rozwiązania wpisują się w taki trend – dodaje Vandromme.

Warto zaznaczyć, że do 2020 roku światowy rynek chmury obliczeniowej wzrośnie do 390 mld USD, co jasno wytycza kierunek, w którym zmierzają wszystkie branże. Dzisiaj przygotowanie firmy do pracy w chmurze nie jest już tylko dobrym rozwiązaniem, lecz koniecznością, w perspektywie utrzymania konkurencyjności. Równolegle rośnie segment UCaaS mający do roku 2024 roku osiągnąć poziom 79,3 mld USD. 

Progres obejmuje także Firtscom Europe. W roku 2018 przychody grupy wyniosły 32,2 mln EUR. Do roku 2020 mają uplasować się na poziomie 76 mln EUR. W Polsce w 2019 roku przychody planowane są na poziomie 1 mln EUR. Dziś holding zatrudnia 190 specjalistów pracujących w 13 biurach
w Europie.

REKLAMA

Jean-Pierre Vandromme, CEO Firstcom Europe
Słownik
1. Unified Communications as a Service. (inaczej UCaaS) to model dostarczania usług z zakresu komunikacji, który umożliwia użytkownikom korzystanie z wielu funkcjonalności komunikacyjnych za…
2. Interactive Voice Response. Zobacz IVR Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0 Share 0
3. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
4. UCaaS. (inaczej) Unified Communications as a Service) to model dostarczania usług z zakresu komunikacji, który umożliwia użytkownikom korzystanie z…
5. VoIP. (inaczej Voice over Internet Protocol) to technologia umożliwiająca prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem Internetu. W przeciwieństwie do tradycyjnych…
6. IVR. system teleinformatyczny umożliwiający interaktywną obsługę połączeń przychodzących. Klient przechodzący przez drzewo IVR po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów dźwiękowych…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *