Connect with us

Centra Usług Biznesowych poza wielkomiejskimi ośrodkami

ZASOBY LUDZKIE

Centra Usług Biznesowych poza wielkomiejskimi ośrodkami

Mniejsze miejscowości są z roku na rok znacznie atrakcyjne zarówno jako lokalizacja usług outsourcingowych, a także miejsce życia i pracy. Co daje Polsce wysoką pozycję wśród najważniejszych na świecie lokalizacji dla nowoczesnych usług dla biznesu.

Polska już od kilku lat plasuje się na wysokiej pozycji wśród najważniejszych na świecie lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu, a w Europie nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby zatrudnionych osób w tym sektorze. Jak wynika z raportu  ABSL na 2018 rok, w Polsce działają 54 centra usług wspólnych, zatrudniające co najmniej po 1000 osób każde.  Łącznie na terytorium Polski w takich Centrach pracuje 279 tys. pracowników. To o 30% więcej zatrudnionych niż w 2016 roku, a opierając się na prognozach, w 2019 roku liczba pracowników w centrach usług wspólnych przekroczy 300 tys.

W Polsce do jedenastki największych ośrodków usług biznesowych należą: Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Katowicka, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Szczecin i Rzeszów. Pracuje w nich aż 95% zatrudnionych w branży. Analiza zmian poszczególnych kategorii ośrodków pozwala zauważyć wyraźny wzrost zatrudnienia w mniejszych miejscowościach. Potencjał mniejszych ośrodków pozwala na kolejne inwestycje w centra usług bez widocznej presji na obecnie działające podmioty z sektora. Powoduje to wzrost zainteresowania tymi ośrodkami zarówno wśród inwestorów i właścicieli centrów usług biznesowych, jak i coraz większej liczby pracowników ze znajomością języków, a nawet obcokrajowców.

Atrakcyjny pracodawca

Jest oczywistym, że trudniej jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników w mniejszej miejscowości,  niż przykładowo w Krakowie czy Warszawie. Wielkie miasta kuszą młodzież nowoczesnością, łatwiejszym dostępem do rozrywek i oczywiście wyższymi zarobkami. Są jednak i tacy, którym nie odpowiada szybkie tempo życia. Decydują się wtedy na powrót do korzeni – rodzinnych miejscowości, z których wyjechali na studia lub na całkowitą zmianę miejsca zamieszkania. Przedsiębiorcy, chcąc zainteresować podjęciem pracy właśnie u nich, prowadzą przemyślane działania employer brandingowe, w których kreują swój pozytywny wizerunek pracodawcy, jako firmy elastycznej, z unikalną atmosferą – co bez wątpienia doskonale wpisuje się w potrzeby potencjalnego pracownika. Co więcej, urzędy miast we współpracy z przedsiębiorcami starają się zorganizować w miastach atrakcje i udogodnienia na poziomie dużych aglomeracji. Jedną z ciekawszych inicjatyw z ostatnich lat, było otwarcie żłobka w mniejszej miejscowości z dostępem nie tylko dla pracowników, ale także mieszkańców. Jest to bez wątpienia widoczny trend w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) docenianej przez potencjalnych pracowników. 

Koszty utrzymania i wygoda

Nie bez znaczenia jest czynnik ekonomiczny. Pomimo że zarobki w małych miejscowościach są niższe niż w większych ośrodkach biznesowych, to jednak koszty utrzymania są w nich znacznie bardziej przyjazne dla portfela. To, co skłania młodych do podjęcia pracy w małym mieście, to m.in. oferty pracy wzbogacone o zachęcające pakiety relokacyjne, które mają rekompensować koszty zmiany miejsca zamieszkania. Również większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia, a także bliskość rodziny i przyjaciół oraz wolniejsze tempo sprawiają, że życie w dużym mieście nie już dla nich tak atrakcyjne, jak parę lat temu. Młodzi ludzie coraz częściej stawiają też na wygodę – krótsze dojazdy z domu do pracy, szybki i łatwy dostęp do sklepów, ośrodków zdrowia czy rekreacji, które w niczym nie ustępują jakością usług wielkomiejskim. Coraz więcej zwolenników mają również idee slow life oraz work-life balance, które nie są łatwe do zrealizowania w dużym mieście. 

Kształcenie przyszłych pracowników

Pracodawcy umożliwiają kandydatom udział w licznych praktykach oraz stażach, prezentując możliwości rozwoju zawodowego itym samym wiążąc ich z firmą na dłużej. Centra usług wspólnych poszukują przede wszystkim osób biegle komunikujących się w danym języku obcym, a także posiadających umiejętności analityczne. Wiele firm decyduje się więc na współpracę nie tylko z lokalnym władzami, ale również szkołami średnimi. Organizują dla klas profilowych lekcje pokazowe, warsztaty, wycieczki, prelekcje, a nawet wpływają bezpośrednio na edukację w danej szkole, oferując autorskie programy nauczania np. z ekonomii, informatyki czy analityki. Współfinansują również konkursy wiedzy ekonomicznej oraz językowej. Bardzo ważna jest w przypadku CUWów współpraca z uczelniami wyższymi, które znajdują się w najbliższym otoczeniu. To właśnie na organizowanych przez uczelnie targach pracy, firma ma możliwość zaprezentowania studentom, w jaki sposób zdobytą widzę i umiejętności mogą wkrótce wykorzystać w danej firmie. 

Rekrutacja i zatrudnienie

W mniejszych miejscowościach działy HR poszukujące pracowników do CUW skupiają się przede wszystkim na współpracy z mediami lokalnymi. Gwarantuje to szybkie oraz precyzyjne dotarcie do grupy docelowej. Podczas rekrutacji wspierają się również współpracą z portalami ogólnopolskimi, jednak nacisk położony jest głównie na lokalność. Staż pracy w centrach usług wspólnych funkcjonujących poza wielkomiejskimi ośrodkami często jest dłuższy, niż w odpowiednikach wielkomiejskich. Nawet 30 % zatrudnionych przepracowuje w swoim CUWie od 5 do 9 lat. To właśnie lokalizacja i mniejsza rotacja wśród pracowników wpływa na stabilność, większe poczucie bezpieczeństwa i ciągłości zatrudnienia. Szczególne istotne jest to w przypadku kobiet, które stanowią większość zatrudnionych w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu. Łatwość powrotu na stanowisko pracy po urlopie macierzyńskim jest również jednym z czynników wpływających na decyzje zawodowe młodych osób. Podobnie jak oferowana przez pracodawcę szansa rozwoju w ramach struktury firmy, dzięki możliwości migracji między działami, poszerzania kwalifikacji oraz współpracę z zagranicznymi oddziałami. Pracownicy cenią sobie również zaangażowanie pracodawcy w proces wprowadzania w nowe obowiązki poprzez dedykowane plany szkoleniowe i ścieżkę kariery, dofinansowywanie studiów podyplomowych lub kursów. Niemniej ważna jest umiejętność zapewnienia i podtrzymywania przez pracodawcę dobrej atmosfery, a także równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. 

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE