Connect with us

W innowacyjności kompetencje kluczowe mają ogromne znaczenie

ZASOBY LUDZKIE

W innowacyjności kompetencje kluczowe mają ogromne znaczenie

Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potencjał drzemiący w cyfrowej transformacji. Zdaniem 92% przedstawicieli europejskiego sektora MŚP, którzy wzięli udział w badaniu Ricoh, wskazuje, że ta ma znaczący wpływ na ich branżę, ale tylko 41% z nich jest gotowa na zmiany, które przyniesie. 

Już teraz 41% badanych przyznaje, że przegapiło szansę na rozwój, ponieważ byli niewystarczająco innowacyjni, a 33% próbowało wdrożyć nowe rozwiązania, ale bezskutecznie. Ogromne znaczenie w tym procesie mają kompetencje i postawa pracowników. Szczególnie, że zmiany zachodzące na rynku nie będą zwalniać tempa i coraz trudniej będzie za nimi nadążyć.

Okazuje się, że brakuje nam bardzo często kompetencji kluczowych, które pozwalają nam osiągnąć znacznie wyższy poziom innowacyjności i kreatywności zespołu. Choć w szkołach realizuje się w przynajmniej podstawowym zakresie rozwój kompetencji kluczowych, to w dalszym ciągu nie przynosi to realnego pożytku dla uczniów. 

– Można odnieść wrażenie, że kompetencje kluczowe zarówno w języku zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady, jak i podstawy programowej kształcenia ogólnego to swoisty fetysz – panaceum na wszelkie dolegliwości szkoły i rodzimej edukacji. Jeśli będzie się je bez głębszej refleksji odmieniać przez przypadki, posługiwać jako frazesem w dyskusji o nowatorstwie, jakości kształcenia i realizacji podstawy programowej, to tak wykorzystane i zmitologizowane kompetencje będę wydmuszką, a nie fundamentem uczenia się.– twierdzi Ewa Marciniak-Kulka, ekspertka w Ośrodku Rozwoju Edukacji. 

Zdaniem Jadwigi Wysockiej z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, szkoła musi przygotowywać do szybkiego uczenia się, adaptacji i funkcjonowania w obliczu nowych wyzwać. Przyszły pracownik musi charakteryzować się także doskonałym poziomem planowania, projektowania i myślenia dywergencyjnego. Ważne jest też myślenie przyczynowo – skutkowe oraz zdolności komunikacyjne i budowania relacji.

Jakie czynniki mają największe znaczenie dla zmian w otoczeniu biznesowym, których jesteśmy obecnie świadkami? Zdaniem respondentów badania Ricoch, najważniejsze to: niepewność gospodarcza (25%), rosnąca automatyzacja (27%), zmiany prawne (27%), rosnące oczekiwania konsumentów (31%) i coraz większa konkurencja (31%).

Co ma zatem kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjności?

Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie to według badanych narzędzia, które pozwolą ich firmie działać w sposób bardziej innowacyjny, 46% przyznaje, że lepszy dostęp do technologii cyfrowych pomógłby im we wprowadzaniu innowacji. 59% uznaje dostęp do technologii klasy korporacyjnej (59%) i stworzenie innowacyjnego środowiska pracy (58%) za elementy, które wpłyną na poprawę ich pozycji względem konkurencji. Barierą powstrzymującą firmy od inwestycji w tym obszarze pozostają koszty. Wskazuje ją 50% badanych.

Zasoby ludzkie i kompetencje

Bardzo duże znacznie mają również umiejętności i postawa pracowników. 45% przedstawicieli firm z sektora MŚP chce zachęcać pracowników do dzielenia się pomysłami i większej kreatywności w działaniu. Wiąże się to z inicjowaniem innowacyjności wewnątrz organizacji i z odchodzeniem od tradycyjnego, sztywnego modelu zarządzania. W związku z tym, 41% badanych planuje wprowadzić dodatkowe nagrody za nieszablonowe podejście do wykonywanych obowiązków. 48% badanych chce rozwijać zespół ludzi o wyższym poziomie kompetencji cyfrowych i technologicznych. Co ważne, nie liczą się jedynie twarde kwalifikacje. 68% precyzuje, że te osoby muszą również charakteryzować się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi.

O badaniu Ricoh:
W badaniu Generation Innovate wzięło udział 3300 przedstawicieli kadry zarządzającej firmami z sektora MŚP z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE