Connect with us

Przy SMB powstała Rada ds. RODO

PRAWO

Przy SMB powstała Rada ds. RODO

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB powołało Radę ds. RORO w marketingu. Jej zadaniem będzie monitorowanie zmian prawnych, orzeczeń i interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz opracowanie Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego.

Stowarzyszenie już od dawna monitoruje zagadnienia związane ze zmieniającymi się przepisami prawnymi związanymi z prawem telekomunikacyjnym i ochroną danych osobowych. Monitorowanie będzie miało teraz zorganizowany charakter. Oprócz wspomnianego monitorowania, Rada zajmować się będzie wymaną doświadczeń, identyfikowanie i popularyzowanie najlepszych praktyk oraz – co wydaje się być najważniejsze – współpracę z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie samoregulacji rynku.

Rada zajmować się będzie także wsparciem komunikacji między regulatorami, a rynkiem marketingu bezpośredniego.

Na spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 4 lutego 2019 r.  Rada ds. RODO dyskutowała o wyroku Sąd Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (sygn. IV Ca 1873/16, o wyroku pisał nasz portal tutaj)  uznającym, że art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (zakaz dzwonienia do konsumentów w celach marketingowych) nie wyłącza możliwości kontaktu w celu uzyskania takiej zgody.

Ponadto członkowie Rady rozmawiali o zapowiedzianych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych kontrolach w branży telemarketingowej (tzw. kontrole sektorowe, o których pisaliśmy tutaj) oraz o zawartym porozumieniu między UODO, UOKiK i UKE o ograniczaniu agresywnego telemarketingu.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE