Connect with us

Future of Finance: pracowników z dziedziny finansów czekają zmiany

ZASOBY LUDZKIE

Future of Finance: pracowników z dziedziny finansów czekają zmiany

Ponad 20 proc. zadań finansowych zostanie w najbliższej przyszłości zautomatyzowana, co powoduje, że aktualne kompetencje specjalistów z dziedzy finansów będą musiały się znacząco zmienić. 90 proc. zespołów finansowych nie posiada przy tym umiejętności cyfrowych.Lukę tę wypełnia zaktualizowana Kwalifikacja Profesjonalna CIMA oraz nowe Ramy Kompetencji CGMA.

Większość zespołów finansowych i specjalistów z dziedziny finansów nie rozwija swoich umiejętności dostatecznie szybko, aby uwzględniać w ramach posiadanych kompetencji wpływ sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów oraz innych technologii – wynika z białej księgi zatytułowanej Re-inventing finance for a digital world, która powstała w oparciu o badanieFuture of Finace przeprowadzone przez Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Ponad 50 proc. globalnych liderów fiansów uważa, że kompetencje ich zespołów muszą się znacząco zmienić w ciągu najbliższych trzech lat w efekcie przejmowania tradycyjnych zadań przez nowe technologie. Potencjałem, jaki widzą w tej sytuacji jest większy nacisk na tworzenie wartości dla przedsiębiorstwa dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań. Zmianę tę ułatwi specjalizacja w takich obszarach jak analiza danych, zarządzanie cyber ryzykiem i modele biznesowe. Dodatkowo wspomoże ją konieczność zmiany sposobu myślenia, by być w stanie stale się uczyć, oduczać i odświeżać wiedzę, umieć radzić sobie z kompleksowymi sytuacjami oraz działać w coraz bardziej elastycznym środowisku.

Jak pokazuje badanie Future of Finance, którego wyniki opierają się na spostrzeżeniach ponad 5,5 tys. specjalistów z dziedziny finansów z ponad 2 tys. publicznych i prywatnych organizacji różnej wielkości z 150 krajów:

  • 61 proc. specjalistów z dziedziny finansów przewiduje, że przynajmniej 20 proc. zadań finansowych zostanie zautomatyzowana w ciągu najbliższych trzech lat
  • ponad połowa (55 proc.) już zauważyła przestawienie się na automatyzację procesów.

Ciągły rozwój nowych technologii powoduje niespotykane dotąd tempo i skalę zmian. Firmy muszą stale podnościć swój potencjał, aby wykorzystać nowe możliwości i zachować rentowność. To samo dotyczy specjalistów z dziedziny finansów. Zmieniające się środowisko stanowi dla nich ogromną szansę wyjścia poza dotychczasową, techniczną strefę komfortu i wykorzystania rozwijających się technologii jako sposobu na tworzenie wartości dla swoich organizacji. Jednak aby sprostać wyzwaniu, będą musieli doskonalić nowe umiejętności i kompetencje, by utrzymać łatwość znalezienia zatrudnienia i być konkurencyjnymi w cyfrowym świecie.

Posiadając 100-letnie dziedzictwo bycia czołową organizacją zrzeszającą profesję rachunkowości zarządczej, 31 stycznia 2019 r. przedstawiliśmy udoskonaloną Kwalifikację Profesjonalną CIMA, Ramy Kompetencji CGMA oraz kurs Digital Mindset, aby zaoferować specjalistom z dziedziny finansów, naszym członkom i studentom narzędzia oraz zasoby, które pomogą im rozwinąć skrzydła w erze cyfrowej. Tak jak robiliśmy to w przeszłości, chcemy ich wspomóc w osiągnięciu pełnego potencjału.

 Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, Association of International Certified Professional Accountants

Wnioski płynące z białej księgi Re-inventing finance for a digital world uzupełniają inne badanie – Agile Finance Unleashed, którego wyniki zostały opublikowane przez Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości – organizację stworzoną wspólnie przez CIMA i AICPA) oraz firmę Oracle. Według nich 90 proc. zespołów finansowych nie posiada aktualnie umiejętności, aby wspomagać cyfrową transformację i wspierać zdolność firm do rozwoju oraz podejmowania lepszych korporacyjnych decyzji.

Pełna treść raportu Future of Finance oraz więcej informacji nt. Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA, Ram Kompetencji CGMA i kursu Digital Mindset dostępne są na stroniecimaglobal.com/future

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE