Connect with us

Pięć interesujących przykładów cyfryzacji w Polsce

STRATEGIE I INWESTYCJE

Pięć interesujących przykładów cyfryzacji w Polsce

Według raportu Komisji Europejskiej, Polska zajmuje dopiero 23. miejsce w UE pod względem rozwoju cyfrowej gospodarki i społeczeństwa cyfrowego. Jest to zaskakująca informacja, jeżeli weźmie się pod uwagę, że to właśnie nad Wisłą pracują jedni z najlepszych ekspertów digitalizujących firmy i instytucje publiczne. Oto pięć przykładów na to, że Polacy z sukcesem tworzą cyfrową przyszłość państw i ich gospodarek. 

1. Mobilna aplikacja w służbie obywatelom

Na początek przykład na to, że rozwiązania cyfryzacyjne powstające w Polsce to nasz produkt eksportowy. To właśnie w polskim oddziale firmy Cybercom powstały i są rozwijane kluczowe aplikacje mobilne stanowiące część fińskiej platformy e-administracji. Pierwsza z nich to Suomi.fi – dzięki niej obywatele Finlandii mogą mieć dostęp do urzędowych dokumentów na swoich urządzeniach mobilnych. 

Druga natomiast to aplikacja Soumi.fi Service Location – baza zawierająca informacje o usługach publicznych dostępnych w Finlandii połączona z modułem Augmented Reality. Aplikacja pokazuje na mapie lokalizacje wszystkich urzędów państwowych i administracji lokalnej, ale zawiera także informacje o bibliotekach, basenach, parkometrach, boiskach sportowych, ośrodkach opieki dziennej, szkołach, ośrodkach zdrowia i innych usługach finansowanych z funduszy publicznych. Po uruchomieniu urządzenia mobilnego, kamera smartfona lub tabletu otwiera się i pokazuje krajobraz rozpościerający się przed użytkownikiem, a na górze ekranu wyświetlane są informacje o pobliskich punktach użyteczności publicznej. 

2. Nowoczesna uczelnia w chmurze

Politechnika Warszawska to jedna z wiodących uczelni wyższych w Polsce o ponad 100-letniej tradycji. Obecnie studiuje na niej ponad 36 000 osób. Na 19 wydziałach uczelni prowadzonych jest 48 kierunków. Politechnika Warszawska jest również jedną z najbardziej innowacyjnych uczelni w całej Polsce. Chcąc jeszcze bardziej efektywnie realizować swoją misję i cele finansowe, jej władze postanowiły wdrożyć w całej organizacji scentralizowany system IT, wspierający działalność wszystkich jej komórek. System wspiera m.in. procesy finansowe i księgowe, zarządzanie środkami trwałymi, kontroling, zarządzanie projektami, sprzedaż i dystrybucję, a także rozrachunki masowe ze studentami. Dzięki rozwiązaniu, które stworzyli specjaliści z polskiego oddziału SAP oraz partnera wdrożeniowego przy tym projekcie – SI-Consulting – raporty dotyczące finansów uczelni są generowane 10 razy szybciej, a przy tym przepływ informacji jest bezpieczniejszy niż w dawnym, papierowym systemie. 

3. Od papieru do digitalu

Skoro przy papierze jesteśmy, jednym z kluczowych projektów realizowanych przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji jest program „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Z jednej strony, wizja „państwa i firm bez papieru” jest kusząca, bo pozwala na gigantyczne oszczędności czasu i zasobów. Z drugiej jednak, proces wdrożenia polityki paperless wymaga wsparcia specjalistów. Polski oddział Xerox wspomaga rodzime firmy w procesie digitalizacji obiegu dokumentów. Inżynierowie i doradcy tworzą rozwiązania, które zapewniają sprawniejsze zarządzanie kontrolowanymi zasobami informacji, śledzenie źródła dokumentów, ułatwią sprawozdawczość audytorską, ale także, a może przede wszystkim, zapewnią większe bezpieczeństwo przechowywania informacji i dokumentów. Zgodnie ze wszelkimi regulacjami o ochronie danych osobowych i RODO, oczywiście. 

4. Beton i cyfryzacja

A teraz dowód na to, że cyfryzacja to nie tylko aplikacje mobilne, optymalizacja procesów czy skomplikowane projekty wirtualizacyjne. To także rozwiązania przynoszące realne korzyści… na budowie. Firma Cybercom we współpracy z Intelem i grupą Skanska stworzyła inteligenty kask, który ma poprawić bezpieczeństwo pracowników budowlanych. Jest on podłączony do specjalnego systemu, który monitoruje różne parametry. Urządzenie zaalarmuje biuro budowy w przypadku wykrycia anomalii oznaczających niebezpieczną sytuację na placu budowy, na przykład: wstrząs, uderzenie, upadek czy znaczący wzrost lub spadek temperatury pod kaskiem. Wraz z alertem przesyłana jest lokalizacja pracownika na terenie budowy, dzięki czemu czas reakcji i możliwość udzielenia pomocy znacznie się skrócił. Kask ma ułatwiać również pracę zapleczu administracyjnemu projektów deweloperskich – system, do którego jest podłączony umożliwia pokazanie nadzorowi budowlanemu ważność badań lekarskich, szkoleń BHP czy uprawnień do wykonywania specjalistycznych prac. 

5. Przyszłość należy do troskliwych botów

Na koniec przykład, że cyfryzacja to również swoiste uczłowieczanie zautomatyzowanych procesów. Można nawet powiedzieć, że to czasami nauka dobrych manier i… troskliwości. Nieuprzejmość i brak empatii to główne zarzuty pod adresem tradycyjnych call center. Polscy specjaliście transformacji cyfrowej mają jednak na to swoją odpowiedź. Są nią czatboty. Eksperci z polskiego oddziału firmy Capgemini opracowują owe czatboty dla firm z całego świata. Czym dokładnie się zajmują? Projektują cały proces interakcji klienta z botem. Tworzą i „trenują” sztuczną inteligencję wykorzystując modele rozpoznawania języka naturalnego (NLP) polegające na rozumieniu kontekstu wypowiedzi użytkownika oraz jego intencji. Opracowują sekwencje dialogów i wypowiedzi bota oraz integrują go z istniejącymi kanałami komunikacji w przedsiębiorstwie. Budują również jego tożsamość, czyli dostarczają mu informacje niezbędne do obsługi klienta oraz wiedzę socjalną, czyli związaną z interakcjami społecznymi. Mówiąc wprost, uczą go dobrych manier i troskliwości. 

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE