Connect with us

Możliwy kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni

PRAWO

Możliwy kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni

Bezprecedensowy wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Możliwy jest kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni. To umacnia pozycję i dalsze wykorzystanie telemarketingu w Polsce.

Telemarketing pod znakiem zapytania

Natychmiast po wejściu przepisów znowelizowanego prawa telekomunikacyjnego w grudniu 2014 roku do sądu Rejonowego dla Pragi-Południe wpłynął pozew przeciwko przedsiębiorcy wykonującego czynności telemarketingowe. Jako podstawę swojego roszczenia wskazał m.in. naruszenie dóbr osobistych, bezprawne przetwarzanie danych osobowych oraz naruszenie zakazu wykorzystania numeru telefonu bez jego uprzedniej zgody. Próbę kontaktu abonent uznał za marketing bezpośredni i zażąda zadośćuczynienia w kwocie 1000 zł. Abonent wskazał, iż chodzi o trzy kontakty telefoniczne, skutkujące dwiema rozmowami trwającymi kilkadziesiąt sekund.

Firma telemarketingowa nie była w stanie wykazać, że dysponowała uprzednią zgodą powoda, o której mowa w art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego. Ale jednocześnie pozwany wskazał, że wykonane połączenia do powoda miały na celu pozyskanie takiej zgody, a dopiero później przybrać charakter rozmowy marketingu bezpośredniego. Przedsiębiorca po uzyskaniu informacji, iż abonent nie wyraża zgody na kontakt zakończył rozmowę i uwzględnił sprzeciw abonenta, co do dalszego kontaktu.

Pozew zmusił do analizy prawnej

Ta pozornie prosta sprawa stała się podstawą do oceny prawnej wielu aspektów kontaktu telefonicznego ze strony telemarketingu wraz z wykładnią 172 Prawa Telekomunikacyjnego. Dotychczasowa wykładnia wskazywała na całkowity zakaz kontaktu z potencjalnymi klientami bez uzyskania od nich uprzednio zgody na kontakt. Nie było to jednak możliwe, bez nawiązania kontaktu. To otworzyło rynek handlu bazami danych i zgodami na wykorzystywanie ich do celów marketingu bezpośredniego.

Sąd I instancji stwierdził, że nie jest sprzeczne z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego wykonywanie przez pracowników pozwanej połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich zgody w celu ustalenia, czy wyrażają oni zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego. Innymi słowy – połączenia w celu zyskania zgody na marketing są dopuszczalne prawnie.

Decyzję tą podtrzymał sąd II instancji oddalając apelację powoda dopuszczając tym samym jednoznaczną wykładnię artykułu 172 Prawa Telekomunikacyjnego.  Wyrok jest prawomocny.

A UOKiK swoje…

UOKiK w ubiegłym roku udowadniał w wydawanych przez siebie decyzjach, że taka interpretacja jest błędna i kontakt w celu pozyskania zgody z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących lub urządzeń końcowych jest sprzeczna z prawem. 

Orzecznictwo:
Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 4 stycznia 2019 r., sygn. akt IV Ca 1873/16.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

1 komentarz

POPULARNE