Connect with us

Plany rozwojowe pracowników – jaki kierunek, jaki rodzaj, jaki sens?

PORADNIKI

Plany rozwojowe pracowników – jaki kierunek, jaki rodzaj, jaki sens?

Wspieranie rozwoju i kształcenia to coraz bardziej doceniany przez pracowników aspekt relacji z firmą. Niestety, wśród szefów pokutuje wiele mitów na ten temat. Jeden z nich głosi, że tego typu działania są nieopłacalne dla przedsiębiorców i niosą za sobą więcej zagrożeń niż zysków. Inny z kolei mówi, że wyszkolony pracownik odejdzie po jakimś czasie do konkurencji, wspierając jej szeregi. Tymczasem ignorowanie naturalnej potrzeby rozwoju w Twoim zespole prowadzi wprost do stagnacji, frustracji i w konsekwencji rotacji. Niedoceniony, stojący w miejscu pracownik zaczyna szukać nowych wyzwań zawodowych i firmy, w której może rozwijać swoje kompetencje.

Jedne z kluczowych wniosków raportu Deloitte Human Capital Trends 2018 jest mówi, że 60 procent firm nie jest przygotowanych do wspierania pracowników w rozwoju ich własnej ścieżki kariery i poszukiwania nowych ról w organizacji. Obszar ten rozumiany może być jako zapewnienie środowiska, które sprzyja rozwojowi i pozwala na doskonalenie umiejętności w sposób, który odpowiada potrzebom pracowników. Czy rok 2019 ma szansę coś zmienić? 

Nietrafiony plan lub jego brak

W sytuacji, kiedy firma nie ma opracowanego efektywnego planu rozwojowego lub jest on skonstruowany w sposób nietrafiony, właściciel czy menadżer musi się liczyć z szeregiem konsekwencji. Pierwszą z nich jest zwiększoną rotacja pracowników. Jeżeli praca w danej firmie nie będzie stanowiła wyzwania, ludzie zaczną odchodzić innych organizacji firm, w których ich chęć rozwoju będzie pobudzana i doceniana. 

Kolejną konsekwencją może być utrata zaangażowania i kreatywności pracowników. Pracownicy, którzy będą odczuwali brak zainteresowania inwestycją w ich potencjał, stracą wewnętrzną motywację i nie będą wykazywali chęci do podejmowania nowych wyzwań. Brak możliwości rozwoju będzie przejawiał się np. brakiem zapału do pracy.

Inną konsekwencją jest konieczność rekrutowania i wdrażania nowych specjalistów. Otoczenie biznesowe i same firmy zmieniają się dziś wyjątkowo dynamicznie. Często konieczne jest poszerzanie działalności lub rozbudowa działów o kolejnych ekspertów. Muszą oni od podstaw uczyć się wszelkich informacji o firmie, jej specyfiki, kultury organizacji, obowiązujących norm. A przecież jednocześnie korzystną dla organizacji i atrakcyjną dla pracownika opcją, jest podniesienie kompetencji i wyposażenie w nowe narzędzia oraz wiedzę człowieka już zatrudnionego w danej firmie.  

Pracownicy są najlepszą nawigacją

Niestety zdarza się, że osoby opracowujące nowy plan rozwojowy na dany rok, opierają się głównie na domysłach, przekonaniach kadry zarządzającej lub modnych hasłach. W firmach zapomina się często, że zarządzanie karierą i kształceniem się pracownika powinno być oparte nie tylko o potrzeby firmy, ale też jego osobiste cele i aspiracje. 

W konstruowaniu planu rozwojowego warto jest wspierać się narzędziami, które pozwalają na poznanie perspektywy, pomysłów i oczekiwań pracowników. Przykładem takiego narzędzia jest Pulsometr iniJOB, online który analizuje zadowolenie pracowników z możliwości rozwojowych w organizacji. Określa wpływ tego poziomu na ogóle doświadczenia pracowników z firmą. Stwarza przestrzeń do zgłaszania pomysłów i inicjatyw, a eksperci iniJOB rekomendują działania, jakie należy podjąć, aby wzmocnić ten obszar.

Tylko wychodzenie od potrzeb pracowników pozwala stworzyć optymalne warunki by utrzymać ich zaangażowanie oraz chęć do pracy właśnie w tej organizacji. Ważne jest również, aby przy diagnozowaniu potrzeb rozwojowych skupić się nie tylko na kompetencjach, które oceniane są na niskim poziomie. Konieczne jest wzmacnianie i pielęgnowanie silnych stron pracowników. 

Jaki powinien być plan rozwojowy na 2019 w waszej firmie?

  • Budowany w oparciu o indywidualne potrzeby pracowników.
  • Zgodny z celami biznesowymi firmy.
  • Powinien obejmować obszary do rozwoju, a także wzmacnianie mocnych stron i zainteresowań pracowników.
  • Pozytywnie wpływający na doświadczenia pracowników z firmą.
  • Dostarczający pracownikom wszelkich niezbędnych narzędzi i kompetencji, do obejmowania nowych ról w organizacji.

Jaki jest sens skutecznego planu rozwojowego w firmie?

Wzrost kwalifikacji przekłada się na zwiększoną efektywność, a ta z kolei na większy zysk całej firmy. Organizacja zdobywa profesjonalną, wyszkoloną kadrę. Wzrasta dzięki temu jakość świadczonych usług, a co za tym idzie, zadowolenie klientów. Pracownicy stają się bardziej samodzielni i zaangażowani w swoją pracę wiedząc, że przełożeni dostarczają im niezbędnych narzędzi aby stali się ekspertami. 

Dodatkowo pracownicy wiedząc, że istnieje możliwość podnoszenia ich kompetencji, będą znali i śledzili techniki, trendy i innowacyjne obszary w swojej branży, podnosząc tym samym jakość oferty przedsiębiorstwa. Będą chętniej podejmowali się nowych wyzwań w obszarze działalności firmy. Dzięki rozwojowi pracowników, firma będzie dysponowała nowoczesnymi metodami i sposobami pracy. 

Innym pozytywnym skutkiem opracowania planu rozwojowego, który odpowiada na potrzeby pracowników, jest polepszenie współpracy i komunikacji w firmie. Pracownicy szkolący się z kompetencji miękkich, ale też Ci, którzy mają możliwość poznawania innych modeli pracy, będą potrafili w skuteczny sposób funkcjonować wewnątrz organizacji, w której pracują. 

Autor: Joanna Tymczyj, iniJOB.com

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE