Connect with us

Dopłaty bezpośrednie ze wsparciem klasy Business Intelligence

CRM & ERP

Dopłaty bezpośrednie ze wsparciem klasy Business Intelligence

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) korzysta z rozwiązania klasy Business Intelligence wdrożonego przez krakowski Comarch. System ułatwia gromadzenie i analizę danych oraz przygotowywania na ich podstawie raportów operacyjnych.

System klasy Business Intelligence od początku został zaprojektowany pod kątem wykorzystania przez wielu użytkowników na wszystkich szczeblach organizacji. Pozwala na budowę raportów dla potrzeb informacji zarządczej na poziomie centrali, oddziałów regionalnych czy biur powiatowych. Umożliwia również budowę raportów operacyjnych usprawniających bieżącą pracę tych jednostek. Docelowo z oprogramowania Business Intelligence będzie korzystać ponad 1800 użytkowników.

ARiMR to największa agencja płatnicza w Europie, która obsługuje dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa. Specjaliści ARiMR przetwarzają dane dotyczące wniosków, programów czy też płatności oraz przygotowują sprawozdania z działalności do jednostek zewnętrznych jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Komisja Europejska, Główny Urząd Statystyczny. Raporty, które przedstawiają przebieg procesów biznesowych w ARiMRoraz pokazujące stopień zaawansowania obsługi wniosków i ewentualne zagrożenia w tej obsłudze, konieczne są również na potrzeby wewnętrzne agencji, przede wszystkim dla kadry kierowniczej i menedżerskiej. Do usprawnienia prac związanych z przetwarzaniem ogromnych ilości danych, instytucja rządowa potrzebowała elastycznego systemu, który byłby w stanie obsłużyć te procesy.

– Obecnie, dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, pracownicy ARiMR mają dostęp do ujednoliconych danych, które znajdują się w hurtowni danychoraz do narzędzi analitycznych umożliwiających tworzenie raportów i dashboardów. Dane wprowadzane są według określonego schematu, przez co zestawienia są czytelne i uporządkowane. Jeżeli któryś z pracowników musi przygotować raport, korzysta z hurtowni danych i na ich podstawie generuje potrzebne zestawienie. Dzięki jasno określonym schematom, tworzone raporty są dokładne i rzetelne – mówi Roman Krawczuk, koordynator umowy po stronie ARiMR. – Wdrożenie, pomimo swojej złożoności i skali, zostało zrealizowane w bardzo krótkim okresie czasu jak na tego typu projekty.

Wdrożenie systemu Business Intelligence przez Comarch było kolejnym etapem w procesie informatyzacji agencji. W tym roku została udostępniona również platforma dla rolników e‑Wniosek Plus, poprzez którą mają możliwość złożenia wniosku

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE