Connect with us

Urzędnicy chcą odejść od swojej nowomowy

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędnicy chcą odejść od swojej nowomowy

W chwili obecnej Wykonawca iniektuje puste kanały kablowe w jednym z przęseł obiektu” – to jeden z ciekawszych przykładów na urzędniczą nowomowę. Można odnieść wrażenie, że im mniej zrozumiale – tym lepiej. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego mówi temu nie. Podpisał deklarację na rzecz prostego języka w urzędach, którą to rozpowszechniło m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach programu Dostępność plus.

Reprezentująca Instytut wicedyrektor Sylwia Ługowska-Bulak, podpisując deklarację, zapewniła, że działania na rzecz upowszechnienia prostej komunikacji w urzędach będą w tym roku jednym z priorytetów Instytutu.

Będziemy zachęcać samorządy do stosowania prostej komunikacji w urzędach. Będziemy prowadzić rozmowy z władzami jednostek samorządu terytorialnego. Ta zmiana będzie skuteczna jednak tylko wtedy, kiedy jej wdrażanie rozpoczniemy od decydentów. Ta inicjatywa musi wyjść od góry”.

Sylwia Ługowska-Bulak, wicedyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Andżelika Możdżanowska, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, przypomniała, że prosty język w komunikacji między instytucją a obywatelem, to lepsze decyzje i oszczędność czasu.

Prosto znaczy skutecznie. Skuteczność jest zaś sztuką wyrafinowania. Bardzo ważne jest to, aby obywatel, przedsiębiorca czy inny partner społeczny, nie spotykał się z tzw. ścianą płaczu, kiedy dostaje do przeczytania pisma z różnych urzędów. Dlatego zależy nam, aby język, jakim pisane są dokumenty urzędowe, był komunikatywny i zrozumiały.

Andżelika Możdżanowska, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego to 10 instytucja uczestnicząca w projekcie. Sam zaś Instytut został powołany we wrześniu 2015 roku.

Do samorządów trafiły już poradniki jak stosować prosty język. Jak informuje Instytut trwają właśnie szkolenia w tym zakresie.

„Chcemy mówić i pisać tak, aby odbiorcy naszych komunikatów potrafili odczytać i usłyszeć to, co chcemy im przekazać. Chcemy formułować treści tak, aby mieć pewność, że odbiorca zrozumie nasz przekaz prawidłowo”

– to jeden z zapisów Deklaracji na rzecz prostego języka. 

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE