Connect with us

Prawo w tyle za AI

PRAWO

Prawo w tyle za AI

Rozwój sztucznej inteligencji (SI) niesie ze sobą mnóstwo korzyści, ale stwarza również sporo problemów, m.in. prawnych. Na przykład kto ponosi odpowiedzialność za wypadek spowodowany przez samochód autonomiczny? Albo komu należy się wynagrodzenie za utwór stworzony przez SI? Tego typu pytania na razie często pozostają bez odpowiedzi.

Niestety prawo nigdy nie nadąża za rzeczywistością. Prawo stanowi odpowiedź na sytuacje i problemy, które pojawiają się w naszym otoczeniu, w społeczeństwie. Podobnie jest i w tym przypadku […]. Obecnie nie ma kompleksowych rozwiązań, które regulowałyby to zagadnienie.

Piotr Nowakowski, radca prawny z kancelarii Błażejowska Nowakowski Radcowie Prawni

SI zaczyna wszakże być przedmiotem zainteresowania prawodawców coraz częściej. Pewne kwestie jej dotyczące zostały już zresztą w normy prawne ujęte. Dla przykładu w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych ze stycznia 2018 r. znalazły się zapisy określające, na jakich zasadach może być testowany na polskich drogach pojazd autonomiczny. Wiele istotnych zagadnień wciąż jest jednak nieuregulowanych.

Musimy najpierw zdefiniować pojęcie sztucznej inteligencji, które jest pojęciem bardzo szerokim i bardzo często rozumianym w sposób diametralnie różny […]. Dopiero gdy zdefiniujemy tę sztuczną inteligencję, możemy wskazywać obszary, które wymagają uregulowania prawnego

Piotr Nowakowski, radca prawny

Wysłuchaj podkastu „Bisnes Myśli”:

Dzisiejszym gościem jest Martyna Czapska, która jest prawnikiem i jako jedyna w moim otoczeniu zajmuje się prawem związanym z tak zwaną sztuczną inteligencją.

Źródło: infowire.pl / opr. wł.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE