Connect with us

Opowieści o Qumak ciąg dalszy…

OUTSOURCING

Opowieści o Qumak ciąg dalszy…

Doczekaliśmy się kontynuacji tematu wypowiedzenia umowy przez Energa firmie Qumak. Bo do drzwi tej ostatniej właśnie zapukał komornik.

Trwa egzekucja komornicza na wniosek firmy IBM Polska na firmie Qumak. Przeprowadzana egzekucja opiewa na kwotę 4,2 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi i opłatami egzekucyjnymi. A sama egzekucja – jak informuje dłużnik – obejmuje objęcie aktywów w tym w postaci udziałów w spółach zależnych: Qumak Professional Services, Skylar oraz Star ITS. Dwie ostatnie spółki złożyły pod koniec listopada ub. roku wnioski o ogłoszenie upadłości.

Problemy trwają już od dłuższego czasu

Od dłuższego czasu Qumak boryka się z dużymi problemami finansowymi – przychody spółki w 2017 roku wyniosły 262,1 mln zł wobec 428,4 mln zł rok wcześniej. Z kolei strata netto zwiększyła się z 42,3 mln zł do 75,2 mln zł.

Ale to nie koniec problemów spółki. Miasto Gdynia domaga się zapłaty 3,45 mln zł kary w związku umową na budowę systemu zarządzania ruchem Tristar.

Energa wypowiedziało umowę tuż przed…

W grudniu ub. roku Energa Operator wypowiedziało firmie Qumak umowę o wartości 8,7 mln zł na obsługę contact center ze skutkiem na 2 stycznia tego roku. I to właśnie 2 stycznia do firmy wszedł komornik sądowy.

Zdaniem ekspertów rynkowych, zbieżność dat jest dość podejrzana. Być może spółka skarbu Państwa otrzymała zawiadomienie od właściwych instytucji o zajęciu komorniczym, jakie nastąpiło 2 stycznia br.

Qumak w październiku ub, r. złożył w warszawskim sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a dwa tygodnie później – wniosek o ogłoszenie upadłości.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE