Connect with us

Unified Factory ma potencjalnego inwestora

AKTUALNOŚCI

Unified Factory ma potencjalnego inwestora

Spółka Unified Factory S.A. poinformowała o podpisanym w dniu 21 grudnia ub. roku liście intencyjnym z potencjalnym inwestorem. Na tym etapie spółka nie podała nazwy inwestora.

Zgodnie z przedmiotem podpisanego dokumentu intencją Stron jest podjęcie negocjacji umożliwiających Inwestorowi nabycie przez Inwestora od wybranych Akcjonariuszy-Założycieli pakietu akcji Spółki oraz dokapitalizowanie bieżącej działalności Spółki, lub nawiązanie innej formy strategicznej współpracy, pozwalającej na zaangażowanie kapitałowe Inwestora w Spółkę, w szczególności w zakresie dokapitalizowania Spółki lub finansowania realizacji jej projektów – czytamy w komunikacie spółki.

Intencją obu stron jest dokapitalizowanie spółki poprzez sprzedaż akcji inwestorowi, które następnie przeznaczone byłyby na finansowanie spółki w formie pożyczki od akcjonariuszy – założycieli.

Aktualnie trwają analizy prawne, finansowe i biznesowe, które mają pozwolić inwestorowi podjęcie decyzji o zakupie części spółki.

Wg. komunikatu spółki Inwestor ma wyłączne prawo negocjacji ze spółką i wybranymi akcjonariuszami-założycielami. Termin wyłączności został określony do dnia 30 września 2019 roku. Według tego samego komunikatu potencjalnym inwestorem jest polski podmiot o stabilnej sytuacji finansowej oraz znaczących możliwościach inwestycyjnych oraz doświadczeniu w tym zakresie


Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE