Connect with us

UOKiK wszczyna postępowanie przeciwko One Debt Partners

PRAWO

UOKiK wszczyna postępowanie przeciwko One Debt Partners

Wyjątkowo rzadko zadarza się, że windykator łamie prawo. Jednak spółce One Debt Partners, która nabyła wierzytelności od firmy telekomunikacyjnej PGT działającej pod nazwą „Telefonia Polska Razem”. To właśnie PGT podszywała się pod dotychczasowego operatora poprzez call center oferując zmianę warunków umowy. W rzeczywistości następowało podpisanie nowego kontraktu. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że PGT stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

– Spółka One Debt Partners nie powinna windykować wierzytelności, które powstały w wyniku nieuczciwych praktyk. Zgodnie z dobrymi obyczajami, nabywca wierzytelności powinien wcześniej dowiedzieć się, w jaki sposób powstały. Informacje o decyzji UOKiK dotyczącej PGT były powszechnie dostępne zarówno na stronie internetowej UOKiK, jak i w różnych serwisach branżowych i jeszcze przed zawarciem umowy pomiędzy spółkami w lutym 2017 – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Drugą praktyką, która wzbudziła zastrzeżenia UOKiK, jest ta dotycząca umieszczania na pismach windykacyjnych informacji o zamiarze przekazania danych dotyczących zobowiązania do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Jak podkreśla w komunikacie urząd – spółka nie umieszczała jednak informacji, iż dłużnik może zakazać przekazywania danych do BIG InfoMonitor.

Takie ostrzeżenia pojawiały się także w sytuacji, gdy kwota zobowiązania wynosiła mniej niż 200 zł, a to jest niezgodne z przepisami.

Ze zgromadzonych informacji wynika, że firma windykacyjna One Debt Partners wysyłała do konsumentów informacje o zakupie wierzytelności już po podjęciu czynności windykacyjnych oraz dochodziła należności pomimo, że wystąpiła z pozwem sądowym o ich zapłatę.

– Windykator powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z dłużnikiem i przekazać mu informację, że zakupił jego dług. Jeśli konsument nie zapłacił dobrowolnie, a wierzyciel skierował sprawę do sądu, to do czasu jej rozstrzygnięcia nie powinien żądać od zapłaty, ponieważ może okazać się nienależna. Może to być próba wywarcia nacisku, a to narusza dobry obyczaj. Nasze postępowanie może zakończyć się nałożeniem na przedsiębiorcę kary w wysokości do 10 proc. jego obrotu z roku poprzedniego – dodaje Marek Niechciał.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE