Connect with us

Energa wypowiedziała umowę Qumakowi

OUTSOURCING

Energa wypowiedziała umowę Qumakowi

Energa Operator wypowiedziało, bez zachowania okresu wypowiedzenia, umowę na usługi contact center świadczone przez Qumak. Oficjalnie powodem wypowiedzenia umowy w całości są okoliczności leżące po stronie spółki Qumak. Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 2 stycznia 2019 roku.

Qumak przetarg na organizację contact center dla Energa Operator wygrało w połowie 2016 roku. Usługa była świadczona przez konsultantów z Płocka. W związku z realizacją przedmiotowej umowy spółka zatrudnia obecnie 46 pracowników w oparciu o umowę o pracę i 39 osób w ramach umowy zlecenia.

Umowa przewidywała wynagrodzenie za realizację usług w ramach umowy w kwocie 8 735 558, 4 zł brutto, z której spółka otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w kwocie 242 654,4 zł brutto miesięcznie.

Qumak aktualnie analizuje przyczyny i podstawy wypowiedzenia umowy oraz zasadność jej rozwiązania przez Energa Operator bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE