Connect with us

LiveChat Software z 22,7 proc. wzrostem zysku

TECHNOLOGIE

LiveChat Software z 22,7 proc. wzrostem zysku

Skonsolidowane przychody LiveChat Software w I połowie roku finansowego 2018/19 wyniosły 52,1 mln zł, a zysk netto 28,3 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 19,4 proc. i 22,7 proc. w skali roku. Wynik EBITDA wzrósł o 17,9 proc. r/r i wyniósł 36,7 mln zł. W tym okresie spółka pracowała zarówno nad udoskonaleniem swojego sztandarowego produktu “LiveChat”, jak również nad nowymi usługami, które wspólnie mają tworzyć ekosystem wspierający komunikację firm z ich klientami.

– Udoskonalamy LiveChat tak, żeby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i wymagania klientów. Dzięki temu ich liczba rośnie każdego miesiąca. Równocześnie jednak pracujemy nad nowymi usługami – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

LiveChat Software już od dłuższego czasu pracuje nad budową ekosystemu wokół swoich rozwiązań, dzięki któremu ich użytkownicy mogą w szybszy i łatwiejszy sposób dostosowywać je do swoich oczekiwań. Również poprzez przygotowanie własnych funkcjonalności, które mogą być udostępniane i komercjalizowane w marketplace.

Do tej pory Spółka, oprócz flagowego rozwiązania LiveChat, wprowadziła na rynek także inne produkty, usprawniające zarządzanie komunikacją tekstową firm z ich obecnymi i potencjalnymi klientami. Należą do nich BotEngine – aplikacja służąca do tworzenia chatbotów, KnowledgeBase – narzędzie pozwalające na przygotowanie firmowych baz wiedzy oraz chat.io – aplikacja do czatowania, którą charakteryzuje ciągłość rozmowy z użytkownikiem oraz możliwość integracji z różnymi kanałami komunikacji. Wszystkie wymienione rozwiązania mają już swoich płatnych użytkowników i sprawdzają się w realiach biznesowych.

W ostatnich miesiącach LiveChat Software kupił też dwie domeny internetowe: helpdesk.com oraz chatbot.com, które będą odgrywać ważną rolę w promocji jego usług. W poniedziałek Spółka przeprowadziła rebranding swojej usługi BotEngine na ChatBot.

Według stanu na 1 listopada z rozwiązania “LiveChat” korzystało 25.628 płacących klientów, czyli o ponad 15% więcej niż przed rokiem. Wśród nich są firmy z całego świata – zarówno niewielkie firmy e-commerce, jak również wielkie marki, jak np. Stripe, Asus, Unilever czy Tele2.

LiveChat Software rozpoczyna rok finansowy 1 kwietnia, a kończy 31 marca. W jego pierwszej połowie (kwiecień – wrzesień) zanotował bardzo dobre wskaźniki operacyjne. Marża EBITDA wyniosła 70,4 proc. (przed rokiem 71,3 proc.) a rentowność netto 54,4 proc. (wobec 53,0 proc. rok wcześniej). Spółka utrzymuje też bardzo wysoką rentowność sprzedaży brutto (83,8 proc. wobec 83,7 proc. przed rokiem).

Spółka sprawnie generuje gotówkę, równocześnie finansując rozwój ze środków własnych i podtrzymując politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie całego zysku dla akcjonariuszy. W I połowie roku finansowego, przepływy pieniężne netto netto z działalności operacyjnej wyniosły 28,8 mln zł. W tym czasie LiveChat Software nabył domeny chatbot.com i helpdesk.com. Na koniec września dysponował środkami pieniężnymi o wartości 19,8 mln zł.

W sierpniu LiveChat Software poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.

– Naszym długoterminowym celem jest pozycja globalnego rynku live chat oraz innych usług związanych z obsługą klienta. Razem z naszymi doradcami analizujemy różne scenariusze, które mają nam pomóc w osiągnięciu tego celu. Obecnie, w ramach tego procesu, nie podjęliśmy jeszcze żadnych wiążących decyzji – podkreślił Mariusz Ciepły.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE