Connect with us

Ponad 14 mln zł straty Unified Factory S.A.

AKTUALNOŚCI

Ponad 14 mln zł straty Unified Factory S.A.

14,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom w I-III kwartale 2018 roku miała spółka Unified Factory S.A. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 6,1 mln zł zysku.

„Powodem spadku sprzedaży w raportowanym okresie były przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży w segmencie rozwiązań technologicznych platformy Customer Service Automation, zwłaszcza na rynki zagraniczne oraz związany z tym spadek rentowności. Była to kontynuacja negatywnego trendu jaki rozpoczął się w końcu marca z związku z nagłą nieobecnością prezesa zarządu spółki. Faktycznie oznaczało to, że w kwietniu i maju spółka musiała funkcjonować bez zarządu, który do tej pory był jednoosobowy. Skutkowało to dla spółki utratą znaczącej liczby zleceń handlowych bądź niemożnością ich finalizacji oraz brakiem nadzoru nad realizacją umów z największymi kontrahentami, którą do tej pory sprawował osobiście prezes zarządu. Absencja prezesa zarządu jako kluczowej osoby w procesach pozyskiwania klientów i sprzedaży, spowodowała ponadto wyraźne zahamowanie w procesie zdobywania nowych kontrahentów oraz brak możliwości zapewnienia kontynuacji znaczącej części procesów biznesowych, zwłaszcza w przypadku zagranicznych dostawców i podwykonawców” – podała spółka w komunikacie.

Strata operacyjna wyniosła 12,44 mln zł wobec ubiegłorocznego zysku w wysokości 8,72 mln zł. Przychody ze sprzedaży (skonsolidowane) wyniosły 10,22 mln zł w pierwszych trzech kwartałach, wobec 8,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Czym była spowodowana tak duża strata? Jak podała spółka było to związane z wyłączeniem z konsolidacji spółki zależnej Unified Factory LLC.

„Zarząd spółki przypomina, że w na koniec I półrocza strata brutto na sprzedaży została powiększona o dodatkowe koszty związane przede wszystkim z wyłączenia z konsolidacji spółki zależnej Unified Factory LLC, nad której działalnością zarząd spółki utracił faktyczną kontrolę i dokonaniu z tego tytułu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 6,3 mln zł. Ponadto, w pierwszym półroczu 2018 roku, spółka utworzyła rezerwy ostrożnościowe na należności pochodzące ze sprzedaży zagranicznej w wysokości 2 mln zł” – czytamy dalej.

Czytaj dalej
Reklama
Może to także Ciebie zainteresuje...
Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE