Orange Polska ukarany za niechciane SMS-y

Ponad 9 mln zł ma zapłacić Orange Polska za wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego bez zgody abonentów. W trakcie postępowania ustalono, że zostało wysłanych łącznie ponad 3,8 mln wiadomości SMS do klientów, z naruszeniem Prawa Telekomunikacyjnego. Prezes UKE właśnie nałożył na operatora karę pieniężną w łącznej wysokości 9,1 mln zł.

Ponad 9 mln zł ma zapłacić Orange Polska za wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego bez zgody abonentów. W trakcie postępowania ustalono, że zostało wysłanych łącznie ponad 3,8 mln wiadomości SMS do klientów, z naruszeniem Prawa Telekomunikacyjnego. Prezes UKE właśnie nałożył na operatora karę pieniężną w łącznej wysokości 9,1 mln zł.

– Postępowanie zostało zainicjowane skargą klienta Orange Polska S.A., który otrzymał od Orange Polska S.A. za pośrednictwem wiadomości SMS niezamówione informacje marketingowe. W toku postępowania ustalono, że doszło do wysyłki 1 763 334 wiadomości SMS o treści: „Nowy pakiet internetowy 500MB za 5zł na 30 dni jest już dostępny. Aby go włączyć, wyślij SMS o treści NET5 pod numer 260 (20gr) i surfuj więcej niż dotychczas!” oraz 2 056 851 wiadomości SMS o treści „Rewelacyjna wiadomość BEZPŁATNIE zobaczysz gdzie jest TERAZ Bliski. Wyślij sms (0zł) o treści CP na 60504. 14 dni za darmo/ Potem 6,15z VAT tyg/Orange.pl”. – czytamy w opublikowanym przez UKE komunikacie.

Art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego stanowi zabezpieczenie abonentów i użytkowników końcowych przed ingerencją w ich prywatność przez niezamówione komunikaty. Przepis ten zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Operator w trakcie ustaleń nie wykazał, że takie zgody zostały przez klientów udzielone. Wysyłka ww. wiadomości SMS odbyła się zatem wbrew zakazowi wynikającemu z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, który nie został uchylony przez stosowne zgody osób, do których były wysyłane wiadomości SMS o charakterze marketingowym.

– Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę na okoliczność, iż bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony prywatności i związanych z tym praw abonentów i użytkowników końcowych w relacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Jednocześnie skala procederu była znaczna, gdyż objęła łącznie 3 820 185 numerów telefonów abonentów lub użytkowników końcowych. – czytamy w dalszej części komunikatu.

REKLAMA

Kara mogłaby być znacznie większa, lecz operator podjął działania zmierzające do zadośćuczynienia za bezprawne rozesłanie do nich wiadomości SMS o charakterze marketingowym, poprzez przyznanie im specjalnych bonusów (pakietów danych).

– Prezes UKE wziął przy tym pod uwagę starania Orange Polska S.A. mające na celu dotarcie do adresatów uprzednio wysłanych wiadomości SMS, a w szczególności fakt, że informacja o bonusie została zatytułowana jako „Ważna informacja dla Klientów”, aby zapewnić jej odpowiednią zauważalność na stronie internetowej Spółki. Opisana okoliczność została wzięta pod uwagę i miała wpływ na wysokość nałożonej kary. – czytamy w komunikacie.

Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ Orange Polska S.A. może odwołać się do sądu.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *