Connect with us

Dodatkowy dzień wolny to 150 mln zł dodatkowych kosztów dla firm z sektora usług biznesowych

OUTSOURCING

Dodatkowy dzień wolny to 150 mln zł dodatkowych kosztów dla firm z sektora usług biznesowych

Ustawa o Święcie Narodowym, na mocy której poniedziałek, 12 listopada br. będzie dniem wolnym od pracy oznacza dla sektora nowoczesnych usług biznesowych wzrost kosztów o ok. 150 mln zł.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL – zwraca uwagę na negatywne skutki wejścia ustawy w życie, bez dania szansy firmom na odpowiednie przygotowanie i zaplanowanie pracy w tym dniu. Według ABSL ten dodatkowy dzień wolny będzie miał negatywny wpływ na działające w Polsce centra usług biznesowych, które będą zmuszone do nieplanowanych zmian w harmonogramach pracy i poniosą z tego tytułu znaczne dodatkowe koszty.

Wiele z działających w Polsce centrów usług biznesowych świadczy usługi globalnie, klientom na całym świecie, często w systemie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dlatego w ustawowy, dodatkowy dzień wolny pracownicy i tak muszą być obecni w biurach, by dostarczyć usługi dla klientów z zagranicy. To jednak dla pracodawcy oznacza konieczność wcześniejszego zaplanowania harmonogramu pracy, co w przypadku ustawy wprowadzającej dzień wolny z dwutygodniowym wyprzedzeniem będzie trudne, lub wręcz niemożliwe. To także konieczność wypłacenia za pracę w tym dniu dodatkowych, podwójnych wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w branży usług biznesowych (niemal 280 tys. osób) ABSL szacuje, że działające w Polsce centra będą musiały ponieść dodatkowe koszty w wysokości co najmniej 150 mln zł – tylko z tytułu dodatkowego dnia wolnego.

– Jesteśmy oczywiście dumni z faktu, że Polska obchodzi setną rocznicę odzyskania niepodległości, niewątpliwie jest to ważny powód do świętowania. Natomiast tryb wprowadzania w życie regulacji, ustanawiającej nieplanowany wcześniej dzień wolny kilkanaście dni wcześniej jest wyjątkowo niekorzystny z punktu widzenia przedsiębiorstw, w tym firm z sektora usług biznesowych – mówi Marcelina Godlewska, Członek Zarządu ABSL.

Przedstawiciele ABSL zwracają też uwagę, że nowe przepisy zostały uchwalone w pośpiechu, bez należytych konsultacji czy przedstawienia skutków wejścia w życie regulacji, co przyczynia się do wzrostu wśród firm i inwestorów poczucia niepewności w kwestiach regulacyjnych.

– Jednym z najważniejszych zadań ABSL jest promowanie atrakcyjności inwestycyjnej Polski, przekonywanie inwestorów, że warto u nas lokować centra nowoczesnych usług biznesowych. Często rozmawiamy z inwestorami i widzimy ostatnio pewną ostrożność w podejmowaniu decyzji, m.in. ze względu na obserwowaną przez nich rosnącą niepewność w obszarze regulacyjnym. Takie kwestie jak zniesienie limitu składek na ZUS czy dodatkowy, niezaplanowany wcześniej dzień wolny sprawiają, że koszty przedsiębiorstw drastycznie rosną – mówi Paweł Panczyj, Chief Development Officer w ABSL.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE