Connect with us

Łódź uruchomi infolinię dla cudzoziemców

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łódź uruchomi infolinię dla cudzoziemców

Łódzki Urząd Wojewódzki ogłosił w trybie zamówienia publicznego przetarg na świadczenie na rzecz urzędu usług o charakterze konsultantów do obsługi infolinii oraz call center.

Urząd Wojewódzki zamierza uruchomić 5 stanowisk konsultantów informujących m.in. o legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, ich zatrudnieniu, warunkach uzyskania obywatelstwa. Informacje mają być udzielane językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Projekt obejmujący m.in. infolinię ma być uruchomiony z początkiem 2019 roku i działać przez co najmniej dwa lata. Samo zaś call center przeznaczone będzie tylko i wyłącznie dla obywateli państw trzecich.

W ramach projektu, udostępniony zostanie cudzoziemcom generator wniosków o legalizację pobytu i pracy on-line. Ma ona informować, jak należy poprawnie wypełnić wniosek i jednocześnie monitorowała jakość jego wypełnienia. Powyższe poskutkuje zwiększeniem liczby poprawnie i czytelnie wypełnionych wniosków o legalizację pobytu i pracy, co w efekcie znacznie skróci czas obsługi klienta, a w konsekwencji oczekiwania na wydanie decyzji.

W celu zwiększenia potencjału kadry profesjonalnie obsługującej cudzoziemca, 54 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, wypełniających obowiązki związane z obsługą cudzoziemców weźmie udział w szkoleniach: języków obcych, badania autentyczności dokumentów, pracy z klientem z innego kręgu kulturowego, języka migowego. W związku z częstymi zmianami przepisów oraz dużą fluktuacją kadry, zostanie powołany zespół liderów, którzy poprowadzą wewnętrzne szkolenia z zakresu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE