Connect with us

Arteria S.A. odnotowała wzrost

OUTSOURCING

Arteria S.A. odnotowała wzrost

Wzrost przychodów o 2% rok do roku odnotowała spółka Arteria S.A. Tylko w pierwszym półroczu spółka uzyskała ponad 85,5 mln zł przychodu (w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 84,1 mln zł). „Mimo istotnych zmian jakie zaszły w otoczeniu gospodarczym, dotyczącym zasad świadczenia usług na rzecz spółek z sektora państwowego, przychody Spółki utrzymują się na stabilnym poziomie i kolejny kwartał notują lekki trend wzrostowy” – czytamy w opublikowanym przez spółkę raporcie półrocznym.

W tym czasie Arteria odnotowała 890 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W I połowie ub. roku było to 720 tys zł. Zysk operacyjny wyniósł 2,49 mln zł wobec 2,25 mln zł rok wcześniej.

61% wygenerowanego przychodu pochodzi z działalności contact center (51,8 mln zł). Jak czytamy w dalszej części raportu – spółka zamierza poszerzać działalność call center głównie w wyniku współpracy z podmiotami zagranicznymi. Obecnie Arteria S.A. świadczy usługi call center dla Google na rynki Rosji, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Białorusi, Kazachstanu, Polski i Litwy. Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy mające na celu uruchomienie projektów niemieckojęzycznych w ramach usług z wykorzystaniem posiadanych zasobów w Polsce (nearshoring). Jak zapowiada zarząd – celem będzie uzyskanie takiego poziomu realizacji projektów call center, jak największe podmioty zagraniczne działające w Europie.

Procesowi temu sprzyja otoczenie biznesowe. Polska pozostaje liderem rynku usług outsourcingowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), notując do wielu lat wzrost na średniorocznym poziomie wynoszącym ponad 20%.” – czytamy w raporcie spółki.

39% przychodu grupy kapitałowej Arteria S.A. stanowią usługi klasy BPO (Business Process Outsourcing). Jak wynika z danych przedstawionych przez spółkę – dynamika wzrostów realizacji procesów tego typu utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE