Connect with us

Porzucona spółka?

AKTUALNOŚCI

Porzucona spółka?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała w komunikacie o zawieszeniu notowań akcjami spółki Call Center Tools S.A. na rynku NewConnect. Powód prozaiczny – nie ma już osób mogących reprezentować spółkę, stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa oraz postanowień statutu spółki.

12 lipca ZWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Szumlasa. 30 sierpnia z bycia członkiem Rady Nadzorczej zrezygnował Piotr Pyskło. 7 września zrezygnowała z takiego samego stanowiska Natasza Klikowicz oraz Anna Andrzejewska.

Tego samego dnia z funkcji prezesa zarządu zrezygnował Wojciech Wiechnik. Jak podała spółka w oficjalnym komunikacie – powodem „jest ciężka choroba i pogarszający się stan zdrowia uniemożliwiający dalsze sprawowanie pełnionej funkcji”.

W połowie sierpnia br. Spółka poinformowała, że reprezentująca spółkę kancelaria prawna złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Ochota zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów na szkodę spółki przez byłego prezesa Andrzeja Szumlasa.

Na 1 października zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego celem jest wyłonienie nowego Składu Rady Nadzorczej. Z kolei nowa rada powinna wyłonić jak najszybciej nowego prezesa oraz ewentualnych pozostałych członków zarządu.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE