Nowe przepisy dyrektywy IDD wprowadzają spore zamieszanie na rynku outsourcing call center

Już 1 października wchodzi w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa, która wdraża zapisy unijnej dyrektywy IDD i jednocześnie jest powodem do wdrożenia wielu ważnych zmian wśród ubezpieczycieli i pośredników.

Już 1 października wchodzi w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa, która wdraża zapisy unijnej dyrektywy IDD i jednocześnie jest powodem do wdrożenia wielu ważnych zmian wśród ubezpieczycieli i pośredników.

Nowe przepisy rozwijają wymóg badania potrzeb klienta i dostosowywania do nich odpowiedniego ubezpieczenia oraz obowiązek informowania klientów o charakterze wynagrodzenia pośrednika. Zwyczaj badania potrzeb będzie podobny do tego stosowanego przez wielu outsourcingowych dostawców usług call center[2]. Rodzi to jednak konieczność znacznego powiększenia kompetencji pracowników outsourcingowych contact center[1] zajmujących się sprzedażą (a więc pośrednictwem) ubezpieczeń.

Zmiany były oczekiwane przez klientów

Zdaniem prezesa Viena Life – Pawła Ziemby – zmiany pokrywają się z oczekiwaniami klientów, którzy od ubezpieczycieli wymagają coraz większej transparentności podczas zawierania umów ubezpieczeniowych. Nowe przepisy miały wejść w życie 23 lutego. Ostatecznie zmieniono termin i wchodzą w życie 1 października.

– Daje to czas całemu środowisku ubezpieczeniowemu, aby właściwie przygotować się do tej dyrektywy, która niesie ze sobą bardzo wiele zmian. Dla ubezpieczycieli oznacza to konieczność doregulowania kilku kwestii, zwrócenia jeszcze większej uwagi na standardy i jakość. Natomiast dla środowiska czysto dystrybucyjnego niesie wiele zupełnie nowych zmian, z którymi polski rynek do tej pory się nie mierzył – mówi Paweł Ziemba, prezes zarządu Vienna Life.

IDD dotyczy brokerów i pośredników – w tym outsourcingowe call center

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń obejmie wszystkie podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych – zarówno pośredników, agentów, jak i pracowników zakładów ubezpieczeń. Jej główny cel to zapewnienie klientom odpowiedniej opieki i porady w zakresie usług ubezpieczeniowych, opartej na badaniu jego rzeczywistych potrzeb.

– Badanie potrzeb jest istotne z uwagi na konieczność rozpoznania tego, co rzeczywiście klient chciałby otrzymać. Znajomość preferencji i oczekiwań klienta jest niezmiernie ważna – zwłaszcza w ubezpieczeniach, które są produktem długoterminowym. Całe środowisko ubezpieczeniowe zmierza w tę stronę, aby produkty ubezpieczeniowe były dobrze zrozumiane i odpowiadały na określony obszar potrzeb klienta – mówi Paweł Ziemba.

Sporym zaskoczeniem dla branży – paradoksalnie – jest nakaz postępowania w najlepiej pojętym interesie klienta oraz wymóg dopasowania produktów ubezpieczeniowych do potrzeb indywidualnych klientów. Drugą, ważną zmianą z punktu widzenia outsourcingowych call center jest zakaz współpracy brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz obowiązek informowania klienta o charakterze wynagrodzenia pośrednika.

Transparentność

Z badań konsumenckich wynika, że nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń pokrywa się z oczekiwaniami klientów. Jak wynika z danych firmy doradczej Deloitte, 82 proc. klientów uważa, że najważniejszą cechą obsługi klienta jest dokładność́ i jakość́ informacji. Natomiast trzy czwarte (73 proc.) wskazuje, że najważniejsze jest szanowanie ich czasu.

– Od produktów ubezpieczeniowych klienci oczekują przede wszystkim transparentności przy zawieraniu umowy, jak również rozumienia wszystkich jej zapisów. Jest to jednak język prawny, który stara się przewidzieć wiele sytuacji, dlatego tak ważne jest, aby go jak najbardziej uprościć, by nie był skomplikowany w interpretacji – mówi Paweł Ziemba.

– Dla wielu klientów sprawna obsługa jest czynnikiem decydującym o wyborze lub pozostaniu z daną firmą. Niesprostanie oczekiwaniom klienta często powoduje rezygnację z produktu i usługi. Dlatego staramy się, również w przypadku naszej firmy, załatwiać sprawy klientów w możliwie najkrótszym czasie, dostarczając im precyzyjne wskazówki i odpowiedzi – dodaje Agnieszka Książek, dyrektor marketingu Vienna Life.

Viena Life w ubiegłym roku powołała Radę Klientów.

– Rada składa się z przedstawicieli naszych obecnych klientów, z którymi regularnie się spotykamy. Są to osoby z całego kraju, które przedstawiają nam konkretne rekomendacje, wskazując też pewne błędy i pokazując sposoby ich naprawy. Dzięki temu wzbogacamy naszą ofertę i poprawiamy jakość obsługi klienta – dodaje Agnieszka Książek.

Prosty język ubezpieczeń

Język komunikacji w pismach reklamacyjnych został zmieniony na prostszy. Zaraz po podpisaniu umowy klient otrzymuje pakiet pięciu e-maili z informacjami, które są istotne i przydatne do prowadzenia jego polisy („welcome pack”). Natomiast tydzień po podpisaniu umowy firma kontaktuje się z nim telefonicznie, żeby sprawdzić, czy dostał już komplet dokumentów i czy ma dodatkowe pytania związane ze swoją polisą („welcome call”). Wszystkie opisy produktów na stronie internetowej zostały zmienione na prostsze i bardziej klarowne. Ubezpieczyciel promuje też polubowne rozwiązywanie sporów reklamacyjnych poprzez mediacje.

– Te zmiany wynikają z długich przygotowań. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy wśród klientów dwumiesięczne badanie dotyczące ich oczekiwań w stosunku do produktów, roli towarzystwa ubezpieczeniowego i dystrybutora. To dało nam dostęp do wielu praktycznych informacji. W efekcie zmieniliśmy sposób komunikowania się z rynkiem, sposób opisywania produktów na bardziej jasny, klarowny i krótszy, co jest bardzo ważne, bo nikt nie przeczyta dziesięciu stron małym drukiem – mówi prezes Vienna Life.

Jak podkreśla, zmiany zostały bardzo dobrze odebrane przez klientów, co ma potwierdzenie w statystykach. W porównaniu do ubiegłego roku liczba reklamacji spadła o 25 proc. W 2017 roku wysłano do klientów o 92 proc. więcej e-maili niż tradycyjnych listów, a czas oczekiwania na tzw. kartę klienta, zawierającą pakiet podstawowych informacji, skrócił się z 4 tygodni do 2 dni. Do tej pory Vienna Life zamknęła też 350 postępowań mediacyjnych w ramach polubownego rozwiązania sporów reklamacyjnych.

 

Opr. wł/Newseria

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

PSSB i Federacja Konsumentów ostrzega przed firmami sprzedającymi poprzez prezentacje

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) wraz z Federacją Konsumentów wystosowały apel do instytucji i osób dysponujących pomieszczeniami i lokalami wynajmowanymi na spotkania komercyjne organizowane przez podmioty zewnętrzne, a zwłaszcza przez firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w systemie sprzedaży bezpośredniej, o uprzednie sprawdzenie wiarygodności takich partnerów.
Czytaj więcej

UOKiK wszczyna postępowanie przeciwko One Debt Partners

Wyjątkowo rzadko zadarza się, że windykator łamie prawo. Jednak spółce One Debt Partners, która nabyła wierzytelności od firmy telekomunikacyjnej PGT działającej pod nazwą „Telefonia Polska Razem”. To właśnie PGT podszywała się pod dotychczasowego operatora poprzez call center oferując zmianę warunków umowy. W rzeczywistości następowało podpisanie nowego kontraktu. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że PGT stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.