Connect with us

To już pewne. Godzinowa stawka minimalna w górę do 14,70 zł

ZASOBY LUDZKIE

To już pewne. Godzinowa stawka minimalna w górę do 14,70 zł

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia (minimalnej stawki) za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku.

Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 2250 zł dla umów o pracę i 14,70 zł dla innych umów ze stawką godzinową. To wzrost o 7,1 proc. w stosunku do roku bieżącego. Pensja minimalna wyniesie 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,70 zł (w 2018 r. – 13,70 zł). O nowej stawce godzinowej pisaliśmy już na łamach ccnews.pl

Jak podało CIR – obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia.

O wzrost wynagrodzenia apelowały związki zawodowe. NSZZ Solidarność chciała wynagrodzenia nie mniejszego niż 2255 zł (chociaż początkowo oczekiwali minimum 2278 zł. OPZZ z kolei oczekiwała wynagrodzenia za pracę nie mniejszego niż 2383 zł brutto.

Nowa stawka ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE