Connect with us

Od przyszłego roku stawka minimalna może wynieść…

ZASOBY LUDZKIE

Od przyszłego roku stawka minimalna może wynieść…

Rządowy Projekt dotyczący wynagrodzeń i stawek za pracę na postawie umowy zlecenie lub samozatrudnienia może wynieść 14,7 zł. To o 1 zł brutto więcej niż obecna stawka minimalna.

Kwota 14,7 zł (godzinowa stawka minimalna) została przedstawiona do konsultacji po stronie związkowej oraz pracodawcom. Wiadome jest, że zarówno jednym, jak i drugie proponowana stawka nie podoba się. Solidarność chciałaby, aby minimalna stawka wyniosła 2278,5 zł, a OPZZ – 2383 zł. Rząd proponuję 2220 zł. 2250 zł – Taką kwotę podał resort pracy kierowany przez Elżbietę Rafalską. Pewne jest tylko to, że wszyscy są za stawką godzinową powyżej 14 zł.

Z takiego rozwiązania nie są zadowoleni także pracodawcy. Oni proponowali stawkę nie większą niż 2050 zł (czyli 50 zł więcej, niż w roku ubiegłym). Ostateczna decyzja zapadnie jednak we wrześniu.

W branży call center w większych miastach, gdzie konkurencja o pracownika jest większa, od dawna obowiązuje wyższa stawka minimalna za godzinę pracy. Wiele jednak call center działających w Białymstoku, Lublinie czy Rzeszowie – trzyma się twardo stawek minimalnych powiększając je o ewentualne premie za sprzedaż czy efektywność pracy.

 

Minimalne wynagrodzenie oraz minimalna stawka godzinowa za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE