Connect with us

Na wyznaczenie IOD jest czas tylko do 1 września

GDPR / RODO

Na wyznaczenie IOD jest czas tylko do 1 września

Tylko do pierwszego września administratorzy danych osobowych mają czas na zawiadomienie Urzędu Ochrony Danych Osobowych o dalszym pełnieniu funkcji IOD przez byłych ABI. Jeśli administratorzy nie zgłoszą tego faktu – wówczas Inspektorzy Ochrony Danych przestaną pełnić tą funkcję.

Przypomnijmy, że na mocy ustawy o RODO, jeśli do 24 maja u administratora funkcjonował administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), to następnego dnia z mocy prawa stał się on inspektorem ochrony danych (IOD) i będzie pełnił tę funkcję tylko do 1 września 2018 r.

Co ważne, jeżeli administrator ma obwiązek wyznaczenia IOD, a do 1 września nie zawiadomi Prezesa UODO, że rolę IOD pełni dotychczasowy ABI, musi wyznaczyć nową osobę na to stanowisko oraz w terminie dwóch tygodni zawiadomić o tym Prezesa UODO.

Takie zawiadomienie wysyłamy do UODO wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/121/193.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE