Voice Contact Center z 21,5% wzrostem r/r

Outsourcingowe Voice Contact Center w 2017 roku miało 21,5% większy przychód niż rok wcześniej. Spółka wypracowała też ponad 1,22 mln zł zysku (w 2016 roku było to 1,02 mln zł – wzrost o 19,16%).

Outsourcingowe Voice Contact Center[1] w 2017 roku miało 21,5% większy przychód niż rok wcześniej. Spółka wypracowała też ponad 1,22 mln zł zysku (w 2016 roku było to 1,02 mln zł – wzrost o 19,16%).

Przychód netto ze sprzedaży w ubiegłym roku wyniósł 19 578 202,83 zł i był o 3 464 325,46 zł większy niż w roku 2016. Oznacza to, że przychód ten wzrósł o 21,5% r/r.

W złożonym do KRS sprawozdaniu z zarządu czytamy, iż spółka planuje w 2018 roku wzrost o ponad 16%. Jak wynika z przedstawionych przez zarząd danych zwiększa się udział projektów obsługowych w portfolio usług spółki. W 2016 roku inbound stanowił 85% całego przychodu spółki, a w 2017 roku było to już ponad 88%.

Strategicznym celem zarządu w roku 2018 i kolejnych latach jest dalszy rozwój spółki poprzez wejście na nowe rynki (w tym obsługa wielojęzyczna). Planowana jest także większa dywersyfikacja portfolio klientów, lecz w 2018 roku prowadzony przez spółkę Voice Contact Center projekt dla firmy ubezpieczeniowej nadal będzie najważniejszym.

Największym wyzwaniem dla wszystkich spółek z sektora outsourcingowych call center[2] – nie tylko Voice Contact Center – będzie niski wskaźnik bezrobocia, a co za tym idzie, dalsza eskalacja wymagań płacowych.

Spółka dysponuje 593 stanowiskami pracy w Warszawie, Łodzi i Lublinie. Jedno stanowisko przynosiło średni przychód w wysokości ok. 90,45 zł dziennie (33 015,22 zł rocznie).

Słownik
1. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *