Connect with us

16 motywatorów, czyli nowe podejście do motywacji pracowników

MOTYWACJA

16 motywatorów, czyli nowe podejście do motywacji pracowników

Według piramidy potrzeb Maslowa, po tym, jak zaspokoimy podstawowe, fizjologiczne potrzeby człowieka, przychodzi czas na kolejne: potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji. A co, jeśli naszym pracownikom, mimo zapewnienia wszystkich tych warunków, ciągle brakuje motywacji i zaangażowania? Czy w piramidzie Maslowa czegoś brakuje?

Ponad 20 lat temu, prof. Steven Reiss, amerykański psycholog kliniczny, zadał sobie podobne pytanie leżąc w szpitalu. Czekał akurat na przeszczep i siłą rzeczy obserwował pracę pielęgniarek, które zajmowały się nim i innymi pacjentami. Mimo trudnej i niewdzięcznej pracy, pielęgniarki wykazywały ogromne zaangażowanie. Prof. Reissa zaciekawiło to, skąd biorą one chęć i energię do tak ciężkiego zajęcia.

Obiecał sobie, że jeśli wyjdzie zdrowy ze szpitala, zajmie się tym właśnie tematem. Tak też się stało. W kolejnych latach prof. Reiss, razem ze swoim zespołem, przeprowadził szeroko zakrojone badania. Na wszystkich kontynentach przeprowadzono ankiety, w których pytano ludzi o to, co motywuje ich do działania.

Na tej podstawie wyodrębniono 16 motywatorów, czyli podstawowych potrzeb, które mają wpływ na każdego człowieka, niezależnie narodowości, kultury czy rasy. To oznacza, że u każdego z nas występują wszystkie te motywatory, ale nadajemy im różne priorytety i to właśnie jest tym, co decyduje o naszej indywidualności i odmienności.

Aby ułatwić poznanie swoich motywatorów każdemu człowiekowi, prof. Reiss stworzył prosty i pragmatyczny kwestionariusz, dostępny również online (http://reissprofile.pl/), po wypełnieniu którego każdy może poznać swój indywidualny profil motywacyjny.
Wiedza płynąca z profilu motywacyjnego wykonanego np. dla pracowników może zostać wykorzystana w bardzo wielu aspektach: od rekrutacji (wewnętrznej), poprzez określenie działań rozwojowych aż do projektowania systemów motywacyjnych.

Do 16 uniwersalnych motywatorów należą:

 • Władza – informuje o potrzebie osiągnięć, przywództwa, wywierania wpływu, odpowiedzialności za innych
 • Niezależność – informuje o potrzebie samodzielności i autonomii
 • Ciekawość – informuje o potrzebie zdobywania wiedzy i dążenia do prawdy
 • Uznanie – informuje o potrzebie aprobaty społecznej
 • Porządek – informuje o potrzebie organizacji i struktury
 • Gromadzenie – informuje o potrzebie zbierania i przechowywania rzeczy
 • Honor – informuje o potrzebie lojalności wobec zasad i obowiązkowości
 • Idealizm – informuje o potrzebie angażowania się w sprawy społeczne i działań pro bono
 • Kontakty społeczne – informuje o potrzebie częstych kontaktów z ludźmi
 • Rodzina – informuje o potrzebie troski o najbliższych
 • Status – informuje o potrzebie przywilejów i dostępu do elit
 • Rewanż – informuje o potrzebie rywalizacji i wyrównania rachunków
 • Piękno – informuje o potrzebie estetyki i zmysłowości
 • Jedzenie – informuje o potrzebie delektowania się posiłkami
 • Aktywność fizyczna – informuje o potrzebie wysiłku fizycznego
 • Spokój – informuje o potrzebie spokojnego, bezstresowego życia

Profil motywacyjny Reissa wyraźnie pokazuje, że każdy z nas i naszych pracowników jest inny i motywowany przez inne życia, dlatego do każdego należy podejść indywidualnie. To jest też najtrudniejsze dla managerów, którzy w codziennej pracy nie mają zbyt wiele czasu indywidualne podejście. A jednak, jak pokazują doświadczenia firm, które takie rozwiązanie wdrożyły, jest to najskuteczniejszy sposób na usprawnienie pracy zespołu.

Jak zatem motywować pracowników, jeśli rozpoznajemy u nich któreś ze wskazanych motywatorów? Co działa i stymuluje osoby z wysokim natężeniem poniższych obszarów?

 • Władza – odwoływanie się do ambicji, sprawczości, oddanie decyzyjności
 • Niezależność – podkreślenie swobody działania, niezależności, samodzielności
 • Ciekawość – odwoływanie się do wiedzy pracownika, zadawanie otwartych pytań
 • Uznanie – przemyślana, ostrożna krytyka z naciskiem na pozytywny feedback
 • Porządek – trzymanie się ustalonych planów, koncentracja na istocie sprawy
 • Gromadzenie – uzasadnienie konieczności „wyrzucania”
 • Honor – apelowanie do lojalności, akcentowanie znaczenia zasad i wartości
 • Idealizm – odwoływanie się do sprawiedliwości i możliwości wspierania innych
 • Kontakty społeczne – „small talki”, rozmowy o tematach prywatnych, nie tylko związanych z pracą
 • Rodzina – podkreślanie znaczenia rodziny, ułatwienia pomagające spędzać czas z rodziną
 • Status – podkreślanie znaczenia i roli pracownika w firmie
 • Rewanż – celowe używanie porównań, możliwość konturowania
 • Piękno – uwzględnianie opinii pracownika w kwestiach estetyki
 • Jedzenie – uwzględnienie roli jedzenia jako istotnego elementu życia
 • Aktywność fizyczna – podkreślanie znaczenia i roli sportu, czas na uprawianie sportu
 • Spokój – oferowanie wsparcia, pomocy, koncentracja na pozytywach

Skuteczna i długotrwała motywacja to nie tylko znajomość tego, co motywuje pracowników. To przede wszystkim całościowe podejście do motywacji:

 1. Poznanie przez przełożonego własnych motywatorów
 2. Planowanie ścieżki rozwoju pracownika w oparciu o mocne strony (a nie naprawianie słabych)
 3. Komunikowanie się z pracownikami tak, aby uwzględnić ich indywidualne motywatory
 4. Zweryfikowanie, na ile wartości firmy są spójne z wartościami pracowników

Znajomość 16 motywatorów i świadomość różnic między naszym profilem motywacyjnym a profilem współpracowników, pozwala spojrzeć na drugą osobę z większą empatią i zrozumieniem. A wtedy dużo łatwiej o znalezienie takich sposobów na motywację, które będą zgodne z indywidualnymi potrzebami pracownika.

 

Autor: Ewa Jochheim

Ekspert i praktyk z zakresu motywacji wewnętrznej, propaguje naukowe podejście do motywacji wykraczające poza motywację finansową, wykorzystując „Reiss Motivation Profile” – narzędzie do pomiaru i analizy wewnętrznej motywacji. CEO w Instytucie Durkalskiego. http://reissprofile.pl/

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

2 komentarze

POPULARNE