Connect with us

Nowa dyrektor POPC

TELEKOMUNIKACJA

Nowa dyrektor POPC

1 lipca zastępcą dyrektora Departamentu Kontroli odpowiedzialnym za realizację zadań Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa została Aneta Marchewka-Kuliś.

Aneta Marchewka-Kuliś jest absolwentką marketingu i badań rynku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej oraz stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2002 roku, kariera zawodowa Anety związana jest z UKE, gdzie odpowiadała m.in. za realizację projektów współfinansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Phare/Transition Facility), realizację projektów w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy UKE a bliźniaczymi instytucjami w innych krajach oraz realizację projektów w ramach programu Polska Pomoc. Pełniła też funkcję kierownika Zespołu Wsparcia projektu „Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLICBD2)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Od lipca 2015 Aneta była kierownikiem Zespołu Wsparcia projektu „Wsparcie specjalistyczne UKE dla I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa2014-2020, od maja 2018 roku jest Kierownikiem tego projektu.

Jako zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Aneta Marchewka-Kuliś będzie kierować całością zadań Urzędu w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE