Connect with us

Zarząd LiveChat Software rekomenduje wypłatę rekordowej dywidendy

AKTUALNOŚCI

Zarząd LiveChat Software rekomenduje wypłatę rekordowej dywidendy

LiveChat Software może przeznaczyć na dywidendę 45,58 mln zł z jednostkowego zysku za rok finansowy zakończony 31 marca 2018 roku. To propozycja, jaką Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Taki podział oznaczałby, że wartość dywidendy na 1 akcję wyniesie 1,77 zł.

– Mamy za sobą kolejny udany rok, który zakończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami finansowymi w porównaniu do roku poprzedniego. Teraz chcemy podzielić się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. – mówi Mariusz Ciepły, Prezes LiveChat Software. – Chcielibyśmy, aby z każdym rokiem wartość dywidendy była coraz wyższa i regularnie trafiała do Akcjonariuszy. Ze względu na wysoka rentowność operacyjną i bardzo dobrą kondycję finansową spółki jest to realny cel – dodaje.

Po uwzględnieniu dwóch zaliczek na poczet dywidendy w wysokości 11,33 mln zł każda (tj. po 0,44 zł na akcję), z których jedna została już wypłacona 17 stycznia br. a druga zostanie wypłacona 23 lipca 2018 roku, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie łączna kwota 22,92 mln zł, czyli 0,89 zł na jedną akcję. Zgodnie z propozycją Zarządu dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 14 sierpnia 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy 21 sierpnia 2018 r.

LiveChat Software podtrzymuje swoją oficjalną politykę dywidendową. Zakłada ona wypłacanie dywidendy w maksymalnej możliwej kwocie, pod warunkiem że nie pojawi się inwestycja, która przyniosłaby akcjonariuszom wyższej stopy zwrotu. Zgodnie z propozycją Zarządu, spółka może przeznaczyć na wypłatę dywidendy 45,58 mln zł z jednostkowego zysku, który wyniósł 48,07 mln zł. Jest to jednocześnie maksymalna możliwa kwota dywidendy w tym roku.

Skonsolidowane przychody spółki LiveChat Software za rok finansowy zakończony 31 marca 2018 roku wyniosły 89,43 mln zł wobec 76,25 mln zł przed rokiem, zatem wzrosły o 17,3%. Zysk netto w tym okresie wyniósł 48,31 mln zł i był wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 12,6%. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 63,83 mln zł wobec 55,04 mln zł rok wcześniej.

Na początku czerwca liczba klientów korzystających z rozwiązania LiveChat wyniosła 24.655. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 21,6%.

W portfolio firmy znajdują się klienci z ponad 150 krajów. Są to firmy ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest podmiotów z takich sektorów jak: IT, edukacja, sprzedaż detaliczna, rozrywka i marketing.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE