Connect with us

Sprawniejsza obsługa klienta w OPS

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Sprawniejsza obsługa klienta w OPS

Za kilka dni ruszy nabór wniosków w konkursie dla Ośrodków Pomocy Społecznej. Celem konkursu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych: oddzielenie pracy administracyjnej od socjalnej.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” ogłosił Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie ośrodki pomocy społecznej.

Ministerstwo chce, aby OPS mogły wydzielić w ramach swojej jednostki wyspecjalizowane zespoły do spraw obsługi klienta (tzw. pierwszego kontaktu), świadczeń, pracy socjalnej czy usług.

W konkursie zostanie wybranych 20 projektów. Maksymalna wartość projektu może wynieść 450 tys. zł w przypadku gmin do 50 tys. mieszkańców oraz 900 tys. zł w przypadku gmin powyżej 50 tys. mieszkańców. W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez beneficjenta.

Wnioski można składać tylko elektronicznie, za pośrednictwem systemu obsługi wniosków SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl). Termin zakończenia naboru wniosków w ramach I rundy kończy się w 31 sierpnia, ale to nie oznacza, że do tego dnia można składać wnioski. Ministerstwo zapowiedziało, że może zamknąć nabór w konkursie wcześniej. Poinformuje jednak potencjalnych beneficjentów na swoich stronach na 7 dni przed zamknięciem naboru.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE