Connect with us

Sindbad sfinalizował wdrożenie Salesforce

CRM & ERP

Sindbad sfinalizował wdrożenie Salesforce

W czerwcu br., po kilku miesiącach od podpisania umowy, firma Sindbad finalizuje wdrożenie rozwiązań Salesforce. To ważny krok na drodze informatyzacji spółki, ponieważ nowe technologie będą służyć zarówno podniesieniu poziomu jakości komunikacji z pasażerami, współpracy z agentami i partnerami biznesowymi, jak również przyczynią się do integracji procesów biznesowych wewnątrz organizacji.

– Mówiąc w największym uproszczeniu, narzędzia Salesforce pomogą nam zrealizować cel strategiczny, jakim jest przeniesienie koncentracji z tego co się dzieje w obszarze transakcji i ewidencji sprzedaży biletów na to, czego oczekują od nas klienci i nasi partnerzy w sieci dystrybucyjnej. Sindbad musi się digitalizować, ponieważ cały świat modyfikuje swoje działania i procesy biznesowe pod kątem transformacji cyfrowej – powszechnej mobilności i dostępu w czasie rzeczywistym do informacji w sieci – mówi Bogdan Kurys, wiceprezes zarządu Sindbad Sp. z o.o.

Wszystkie wdrażane rozwiązania bazują na technologii uznanej za numer jeden na świecie w segmencie rozwiązań wspomagających zarządzanie relacjami z klientami (raport IDC z października 2017 r.: „Worldwide Semiannual Software Tracker”).

Integracja danych udoskonali jakość obsługi i przyniesie oszczędności

Sindbad dotychczas wykorzystywał kilka specjalistycznych rozwiązań informatycznych: system finansowo-księgowy, dedykowane rozwiązanie do obsługi rezerwacji (system Voyager), aplikację do obsługi infolinii oraz szereg arkuszy kalkulacyjnych.

– Salesforce zintegruje dane, co przełoży się na kilka kluczowych korzyści. Po pierwsze, będziemy mieli dostęp w czasie rzeczywistym do dynamicznych informacji, co pozwoli nam szybko reagować i komunikować się z klientami i partnerami biznesowymi. Po drugie, uzyskujemy narzędzie wspierające automatyczną komunikację wewnętrzną – z siecią agentów oraz zewnętrzną – z klientami. Po trzecie, będziemy wykorzystywać narzędzia automatyzujące rejestrację zdarzeń w obszarze CRM i komunikację z klientami, co wyeliminuje błędy i mnóstwo operacji wykonywanych do dziś ręcznie. Wreszcie po czwarte, w miejsce arkuszy kalkulacyjnych uzyskamy świetną platformę raportującą, która pozwoli zarządowi i managerom liniowym podejmować trafniejsze decyzje – wylicza Bogdan Kurys.

Systemowe podejście do komunikacji

– Nowe narzędzia pozwolą firmie Sindbad całkowicie uszczelnić ewidencję zdarzeń zachodzących w obszarze sprzedaży, marketingu oraz obsługi klientów, w tym nie tylko pasażerów, ale również klientów instytucjonalnych wynajmujących autokary. W Salesforce realizujemy to w następujący sposób: każdemu zdarzeniu nadawany jest numer sprawy. Sprawy ze względu na swoje kategorie są alokowane i trafiają do kolejek zadań przydzielanych pracownikom lub też system w sposób automatyczny będzie generował odpowiedzi. Zadania nie tylko się nie gubią w organizacji, ale dzięki przetwarzaniu informacji o czasie ich obsługi można wyciągać wnioski na temat efektywności prowadzonych w firmie procesów biznesowych i ciągle je doskonalić. Nadawanie numerów sprawom przyczyni się też do lepszej obsługi klientów przez infolinię. Co istotne, Salesforce wspiera organizację we wszystkich obszarach mających największe przełożenie na wyniki finansowe, to znaczy w sprzedaży, obsłudze klienta i marketingu – mówi Paweł Sobczak, prezes zarządu Cloudity, partnera Salesforce odpowiedzialnego za wdrożenie rozwiązań w firmie Sindbad.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE