Connect with us

IT wizytówką usług biznesowych w Bydgoszczy

OUTSOURCING

IT wizytówką usług biznesowych w Bydgoszczy

Według raportu ABSL „Usługi biznesowe w Bydgoszczy” miasto to znajduje się dziś w gronie najważniejszych lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. W Bydgoszczy funkcjonuje obecnie 41 centrów usług dla biznesu, które dają zatrudnienie 9,5 tys. osób. Dominuje sektor IT.

Wzrost liczby centrów i zatrudnienia

Według danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL – w ciągu ostatnich dwóch lat w Bydgoszczy powstało dziewięć nowych centrów usług dla biznesu, a zatrudnienie zwiększyło się w tym czasie o 28 proc. (ponad 2 tys. osób). Dziś w mieście działa 41 centrów, z czego niemal połowa to podmioty zagraniczne. Zatrudniają one w sumie 9,5 tys. pracowników, a jeśli wziąć pod uwagę centra świadczące usługi tylko w języku polskim – jest to ponad 10 tys. osób.

Dominującą rolę odgrywają centra świadczące usługi w obszarze IT, w tym zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową w zakresie rozwoju oprogramowania. Odpowiadają one za 86 proc. zatrudnienia. W Bydgoszczy swoje centra mają dziś firmy z takich państw jak Wlk. Brytania, Niemcy, Szwecja, USA, Francja, Finlandia, Kanada, Holandia i oczywiście Polska, a wśród inwestorów znaleźć można takie marki jak Atos, Nokia, Mobica, Cybercom, Livingston, PZU, Asseco, Oponeo, iQor, SDL czy Teldat.

Bydgoszcz – miasto przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom

Według ekspertów ABSL, o atrakcyjności Bydgoszczy decydują takie czynniki jak konsekwentnie realizowana strategia rozwoju miasta, wsparcie inwestorów zapewniane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego i władze lokalne, korzystne położenie komunikacyjne, szybko rozwijający się rynek biurowy i wysoka jakość tzw. kapitału ludzkiego – dostępność pracowników ze znajomością języków obcych oraz duży potencjał edukacyjny miasta i działających tu uczelni. Bydgoszcz to także ważny ośrodek kultury i sztuki, miejsce organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń sportowych, miasto w którym znajduje się mnóstwo parków i terenów zielonych. Wszystko to sprawia, że Bydgoszcz jest dobrym miejscem do życia i pracy.

– Warto zaznaczyć, że Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego już od wielu lat konsekwentnie realizuje kampanię „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”, w ramach której podejmuje szereg działań na rzecz rozwoju i promocji sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Bydgoszczy. BARR uczestniczy w licznych konferencjach i forach branżowych, organizuje własne wydarzenia promocyjne, a przede wszystkim prowadzi indywidualne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, zachęcając do lokowania kapitału w Bydgoszczy. Efekty tych prac doskonale widać w opublikowanym wspólnie z ABSL raporcie, który jasno wskazuje dynamikę i skalę sektora nowoczesnych usług w Bydgoszczy. Wykształcona przez lata lokalna specjalizacja branży w kierunku rozwiązań IT, najlepiej świadczy o potencjale i jakości usług dostarczanych z Bydgoszczy, stanowiąc magnes dla kolejnych inwestycji w tym sektorze, jak choćby ogłoszone w ostatnim czasie projekty firm Cognifide czy MeeLogic – mówi Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

– Bydgoszcz jest dziś liderem dynamicznie rozwijającego się regionu, jedną z najważniejszych lokalizacji dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Przyrost miejsc pracy w tym sektorze wspiera udana współpraca inwestorów z branżą nieruchomości komercyjnych, firmami rekrutacyjnymi, władzami lokalnymi, szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu. Bydgoszcz doskonale wykorzystuje możliwości związane z rozwojem sektora, w szczególności szeroko rozumianych usług IT, coraz mocniej zaznaczając swoją obecność na krajowej mapie usług biznesowych. W naszej ocenie, realizując strategię miasta przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom, Bydgoszcz w dalszym ciągu będzie się rozwijać jako regionalny lider nowoczesnych usług biznesowych. Szacujemy, że w roku 2020 roku będzie tu działać ponad 50 centrów usług biznesowych, a zatrudnienie wzrośnie do 12 tys. osób, mówi Paweł Panczyj, członek zarządu ABSL.

Zarobki w bydgoskich centrach biznesowych

Według danych Randstad wykorzystanych w raporcie ABSL, sektor usług biznesowych w Bydgoszczy oferuje wysokie wynagrodzenia, choć naturalnie płace są tu niższe od tych w największych ośrodkach, takich jak Warszawa czy Kraków. Dla przykładu – w Bydgoszczy osoby z niedużym doświadczeniem (1-2 lata) najczęściej mogą liczyć na wynagrodzenie – w zależności od funkcji i obszaru zatrudnienia – średnio powyżej 3,2 – 4 tys. zł brutto, zaś pracownicy nieco bardziej doświadczeni (powyżej 3 lat) – ponad 4,7 – 5,5 tys. zł brutto, a w przypadku niektórych funkcji w obszarze IT, jak Developer – nawet na poziomie 7 – 11 tys. zł brutto miesięcznie. Płace menedżerów to już rząd kilkunastu tys. zł brutto miesięcznie.

– Bydgoski rynek pracy dynamicznie się rozwija, nawet na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, widać duże zmiany w zwiększającej się ilości ofert pracy i coraz większych oczekiwań kandydatów. Dzięki temu kandydaci mogą liczyć na coraz więcej zróżnicowanych propozycji zawodowych, co powoduje większy przepływ pracowników pomiędzy poszczególnymi firmami. Pracodawcy, aby stać się jak najbardziej atrakcyjni i konkurencyjni oferują nowe programy benefitowe i chętniej rozważają atrakcyjniejsze wynagrodzenia. Mając do wyboru różne możliwości zawodowe i dobrą koniunkturę rynku pracy kandydaci rzadziej rozważają wyjazdy do większych aglomeracji, co więcej można zaobserwować coraz większą liczbę osób, które decydują się na powrót – podkreśla Aneta Nowak, Service Delivery Manager w Randstad Sourceright, będącym strategicznym partnerem ABSL.

Rynek biurowy

Według danych JLL zawartych w raporcie ABSL, w ostatnich latach rola Bydgoszczy jako rynku biurowego znacząco wzrosła, a podaż powierzchni biurowych przekroczyła 77 000 m2, do czego znacząco przyczynił się sektor usług biznesowych.

– Bydgoszcz jest bez wątpienia jedną ze wschodzących lokalizacji na mapie sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Świadczą o tym coraz lepsze wyniki bydgoskiego rynku biurowego, gdzie około 30 proc. powierzchni biurowej zostało oddane do użytku w ciągu ostatnich trzech lat. Co więcej, według naszych szacunków w najbliższych dwóch latach podaż nowoczesnych biur w Bydgoszczy wzrośnie o kolejne 30 proc., a to potwierdza rosnącą atrakcyjność inwestycyjną tego miasta – mówi Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL – firmy będącej partnerem strategicznym ABSL.

Coraz większa skala działalności centrów nowoczesnych usług dla biznesu w Bydgoszczy znajduje swoje odzwierciedlenie w spadającym współczynniku powierzchni niewynajętej. Według danych JLL, od 2015 roku wskaźnik pustostanów obniżył się z 14,1% i wynosi obecnie 9,9%, co można przełożyć na 7 600 m2 dostępnej przestrzeni biurowej. Dodatkowo, to w Bydgoszczy zanotowano drugą największą transakcję najmu 2017 roku, czyli 21,700 m2 wynajętych przez firmę Atos w kompleksie Biznes Park Kraszewskiego.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE