Connect with us

Platformy motywacyjne – trzy perspektywy, trzy wymiary korzyści

ZASOBY LUDZKIE

Platformy motywacyjne – trzy perspektywy, trzy wymiary korzyści

Motywacja pracowników w branży bankowej stanowić może wyzwanie dla wielu menedżerów. W końcu to właśnie pracownicy (np. Contact Center) i ich podejście do klienta, mogą diametralnie wpłynąć na wizerunek całej branży, jak i pojedynczych podmiotów. Czy istnieje rozwiązanie, które będzie zarówno kompleksowe, ale i elastyczne?

Możliwość wykorzystania w różnym kontekście biznesowym

Platforma motywacyjna może zostać wykorzystana w różnych typach Contact Center w bankach i firmach finansowych. – W przypadku Contact Center bezpośrednio zorganizowanego w firmie będą inne cele i zadania, niż w przypadku outsource’owanego Contact Center, które wykonuje tylko zlecenia dla banku tłumaczy Aleksander Zaborowski, Business Development Manager w Innergo Systems. – Tu będą inne cele, a przede wszystkim inne procedury wewnętrzne. Dobrym przykładem jest platforma motywacyjna firmy One2Tribe. Można w niej ustawiać zadania i cele zgodne z polityką firmy docelowej i zapewnić model postępowania zgodny ze schematem nagród i modelowaniem – dodaje Zaborowski.

Trzy wymiary korzyści z trzech perspektyw

Zarówno na obszar motywacji, jak i na narzędzia technologiczne, które ten obszar wspomagają, możemy spojrzeć z trzech różnych perspektyw: Pracownika, Managera i Firmy. Spójrzmy, jak to wygląda z każdej z nich:

Z perspektywy PRACOWNIKA: posiadanie osobistego trenera, który motywuje do pracy; natychmiastowa informacja zwrotna o postępach w pracy i nauce; możliwość uczenia się od najlepszych.

Z perspektywy MANAGERA: efektywne narzędzie do realizacji celów; informacja on-line o postępach pracowników; szybki przekaz do zespołu i pracowników o nowych produktach, promocjach.

Z perspektywy FIRMY: możliwość uruchomienia platformy w jeden dzień; merytoryczne wsparcie psychologa; dostarczanie wiedzy niezbędnej do efektywnego działania programu motywacyjnego.

Korzyści i efekty

Nowoczesne platformy motywacyjne stanowią narzędzie do zarządzania celami i zadaniami poprzez motywowanie pracowników. W procesie tworzenia wykorzystano całą aktualną wiedzę z zakresu zarządzania, psychologii i teorii zarządzania poprzez cele. Menedżerowie mają zatem skuteczne narzędzie do wdrażania rozwiązań, pracownicy do realizacji zadań zgodnie z wymaganiami, a firma do osiągania celów biznesowych i mierzenia skuteczności kampanii.

Stosując platformę motywacyjną (np. One2Tribe) klienci:

 • zwiększają swoje przychody
 • zmieniają zachowania swoich pracowników poprzez budowę nowych nawyków
 • podnoszą poziom wiedzy o usługach i produktach w zespole
 • zwiększają dystrybucję wiedzy pomiędzy pracownikami, ale także ilość spotkań
 • zwiększają sprzedaż w zakresie nowych produktów
 • zwiększają promocję dobrych nawyków sprzedażowych
 • przyspieszają realizację kluczowych KPI i wyznaczonych celów biznesowych
 • wzmacniają wiedzę o procesach sprzedaży w przedsiębiorstwie
 • zmniejszają rotację i absencję chorobową w swoich zespołach
 • odnotowują wzrost odpowiedzialności za wysoką jakość pracy w zespole
 • zwiększają transfer wiedzy pomiędzy pracownikami

Korzystanie z platform motywacyjnych przynosi wymierne korzyści zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników. Każda ze stron ma szansę na realizację swoich celów, jednocześnie idąc w tym samym kierunku i wspierając realizację celu nadrzędnego – rozwoju i wzrostu całego przedsiębiorstwa.

W artykule wykorzystano materiały One2Tribe.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE