ASM Group kontynuuje wzrost przychodów w I kwartale 2018 roku

ASM Group, czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingu i wsparcia sprzedaży, odnotowała prawie 50 mln zł przychodów netto w I kwartale 2018 roku co oznacza wzrost o 18,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku. EBITDA w I kwartale tego roku wyniosła 2,88 mln zł co oznacza wzrost o 14,2 proc. Zysk netto wyniósł w tym okresie 1,35 mln zł.

ASM Group, czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingu i wsparcia sprzedaży, odnotowała prawie 50 mln zł przychodów netto w I kwartale 2018 roku co oznacza wzrost o 18,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku. EBITDA w I kwartale tego roku wyniosła 2,88 mln zł co oznacza wzrost o 14,2 proc. Zysk netto wyniósł w tym okresie 1,35 mln zł.

Największa dynamika została odnotowana w segmencie Outsourcingu Sił Sprzedaży. Przychody z tego tytułu w I kwartale 2018 r. wyniosły 8,11 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 37 proc. w porównaniu z I kwartałem 2017 roku (5,91 mln zł). Istotny wzrost został odnotowany również w dominującym segmencie grupy, czyli z tytułu Merchandisingu, który odpowiada za prawie 70 proc. przychodów grupy. Wyniosły one 33,33 mln zł w I kwartale 2018 roku, natomiast w analogicznym okresie rok wcześniej liczba ta wynosiła 26,82 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 24 proc.

– Pierwsze 3 miesiące 2018 roku były okresem kontynuacji obranej przez nas strategii rozwoju. Nasze najbardziej istotne segmenty, czyli merchandising oraz outsourcing sił sprzedaży po raz kolejny odnotowały dużą, dwucyfrową dynamikę wzrostu. Umocniliśmy również naszą pozycję zarówno na rynku polskim jak i włoskim. – skomentował Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM Group S.A.

W maju bieżącego roku Zarząd ASM Group S.A. poinformował o podpisaniu umowy inwestycyjnej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Fundusz”). Podpisanie umowy inwestycyjnej przez Zarząd ASM Group S.A. oraz Funduszem zaowocowało nabyciem przez Fundusz 49,9 % udziałów w spółce celowej, w której ASM Group S.A. posiada obecnie 50,1 % udziałów.

– Moim zdaniem największym sukcesem w tym okresie było podjęcie działań, o których Zarząd ASM Group S.A. komunikował wielokrotnie a mianowicie kontynuacja obranej strategii Grupy ASM jaką jest ekspansja zagraniczna m.in. poprzez akwizycję. Tym razem na cel wybraliśmy spółkę niemiecką działającą w krajach rynku DACH [Niemcy, Austria, Szwajcaria – przyp. red]. Przyglądaliśmy się rynkowi niemieckiemu od jakiegoś czasu i dostrzegamy w nim ogromny potencjał. Tym bardziej cieszy nas to, że nasza inwestycja spotkała się z zainteresowaniem Funduszu – dodał Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM Group S.A.

Spółka celowa, której udziałowcami są: ASM Group S.A. oraz Fundusz, ma dokonać akwizycji dużego znaczącego podmiotu działającego na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Pod koniec kwietnia tego roku ASM Group S.A. opublikowała wyniki finansowe za 2017 rok. Przychody netto wyniosły wówczas 189 mln zł, EBITDA – 8,28 mln zł, a zysk netto 3,87 mln zł.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *