Connect with us

9,2 mld Euro na Cyfrową Europę

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9,2 mld Euro na Cyfrową Europę

9,2 mld Euro chce przeznaczyć Komisja Europejska na cyfrowy rozwój Europy do 2027 roku w ramach programu Digital Europe. To 50 proc. więcej niż w obecnej perspektywie budżetowej UE.

3 mld Euro KE chce przeznaczyć na specjalny fundusz, którego zadaniem będzie finansowanie transeuropejskiej infrastruktury sieciowej. Na co konkretnego zostaną przeznaczone pieniądze? Jeszcze brak jest pomysłów. Żadne też państwo członkowskie nie przedstawiło jeszcze swoich planów na tym polu. Zdaniem Krzysztofa Głomba, prezesa Stowarzyszenia „Miast w Internecie” na szczegóły przyjdzie nam poczekać aż do drugiej połowy przyszłego roku. Zdaniem Głomba debatę nad tym czy i na co przeznaczyć dostępny budżet należy rozpocząć już teraz.

Zdaniem ekspertów najważniejsze będzie przesądzenie, czy władzom uda się wynegocjować krajowy program operacyjny na lata 2021-2027, który mógłby być naturalnym przedłużeniem obecnego PO Polska Cyfrowa. Wszak tylko w Polsce tematyka cyfrowa była skumulowana w jednym programie. W każdym innym kraju członkowskim było po kilka różnych programów operacyjnych i tematyka cyfrowa była rozmyta w wielu z nich. Takie więc rozwiązanie wydaje się w naszych warunkach korzystne i mieści się w zamiarach resortu cyfryzacji.

Na szczególną ostrożność musza postawić autorzy projektów centralnych. A to za sprawą projektu P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, który został zagrożony koniecznością zwrotu pozyskanych na ten cel środków unijnych.

Powstałe w taki sposób problemy w znacznym stopniu związane były z błędami popełnianymi już w fazie planowania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zdaniem wielu było to także związane z niedostateczną koordynacją założeń PO PC z Regionalnymi Programami Operacyjnymi, w których alokowano osobne budżety na inwestycje cyfrowe w województwach. Z drugiej strony większość działań w tych programach nie było nakierowanych na przeciętnego obywatela kraju, a na pracowników administracji publicznej, którzy i tak trzymali się dotychczasowych wytycznych prawnych.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE