Connect with us

Czy technologie bezserwerowe będą kolejnym etapem w tworzeniu natywnych aplikacji chmurowych?

TECHNOLOGIE

Czy technologie bezserwerowe będą kolejnym etapem w tworzeniu natywnych aplikacji chmurowych?

Bezserwerowe przetwarzanie danych to nowy koncept, który stanowi zmianę sposobu, w jaki deweloperzy budują i dostarczają systemy oprogramowania. Oddzielenie infrastruktury aplikacyjnej od kodu pozwala znacząco uprościć proces tworzenia oprogramowania, jednocześnie obniżając koszty i zwiększając wydajność. Bezserwerowe przetwarzanie danych oraz „funkcje jako usługi” (Function-as-a-Service) odegrają ważną rolę w definiowaniu kolejnej ery korporacyjnego IT, obok natywnych usług chmurowych i chmury hybrydowej.

Od niemal dwóch lat Red Hat pracuje nad wielorakimi aspektami technologii bezserwerowych, wypróbowując różne podejścia oraz wspierając tworzące się wokół nich społeczności. W związku z zainteresowaniem, jakim cieszą się te projekty, po zbadaniu ich mocnych stron, strategii oraz wizji przyszłości, w zeszłym roku firma poinformowała rozwoju projektu Apache OpenWhisk. Projekt ten pierwotnie stworzony przez IBM, a obecnie rozwijany przez Apache Software Foundation ze wparciem innych organizacji, to zaawansowana technologia z dynamicznym i rosnącym ekosystemem.

Choć rozwiązania bezserwerowe to względnie młoda technologia, organizacje już z niej korzystają. W niedawno przeprowadzonym sondażu Red Hat zapytał klientów, czy ich organizacje obecnie używają technologii serverless. 36 proc. respondentów odpowiedziało, że używają już aplikacji bezserwerowych w systemach produkcyjnych albo w wewnętrznych eksperymentach, a kolejne 28 proc. obecnie planuje wdrożenia serverless. W sondażu zapytano o przewidywane lub doświadczane problemy związane z bezpieczeństwem – 51 proc. respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie, wskazało, że bezpieczeństwo jest jedną z ich głównych obaw.

Warto przy tej okazji wyjaśnić, czym są technologie bezserwerowe dla firmy Red Hat. Uważamy, że rozwiązania serverless computing są konieczne wówczas, kiedy zapewnia się deweloperom nowoczesny, w pełni funkcjonalny stos technologii do tworzenia aplikacji dla chmury hybrydowej. Ważny jest też aspekt pozostania wiernym filozofii wolności. Jednak jednym z największych zagrożeń w tradycyjnym modelu bezserwerowym jest to, że aplikacje i dane mogą stać się zakładnikiem jednego dostawcy infrastruktury chmurowej, pozostawiając firmę na łasce dostawcy, którego pierwotnie wybrała.

Wierzymy, że istnieje lepsze wyjście. Dzięki Red Hat OpenShift Container Platform firma wykorzystuje swoją pozycję, aby wprowadzić OpenShift Cloud Functions – otwarte, efektywne, bezserwerowe narzędzie klasy korporacyjnej oparte na Apache OpenWhisk, które pozwoli klientom skupić się na dostarczaniu korzyści biznesowych bez rezygnowania z wolności. OpenShift Cloud Functions może stać się pierwszym w branży hybrydowym rozwiązaniem bezserwerowym klasy korporacyjnej.

Zaczynając od OpenShift jako fundamentu dla technologii bezserwerowych, Red Hat stara się zapewnić przenośność i spójność między środowiskami hybrydowymi i wielochmurowymi, a także dostarczyć dodatkowe komponenty architektoniczne, które są potrzebne do zewnętrznego zachowywania informacji o stanie między kolejnymi wywołaniami funkcji. Komponenty te to m.in. integracja z bramą API w celu eksponowania funkcji jako API albo wywoływania zewnętrznych usług, magazyn danych przechowywany w pamięci w celu przyspieszenia dostępu, systemy pamięciowe i plikowe, uwierzytelnianie użytkowników itd. Usługi te są dostępne zarówno natywnie w produktach Red Hat Middleware na platformie OpenShift albo u dostawcy usług chmurowych. Klienci mogą na przykład używać usług AWS w połączeniu z mechanizmem wywoływania funkcji za pośrednictwem brokera usług OpenShift.

Autor: Rich Sharples, starszy dyrektor, Product Management, Red Hat

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE