Connect with us

Czy jesteśmy szczęśliwi w pracy?

BADANIA / POLSKA

Czy jesteśmy szczęśliwi w pracy?

Na tak postawione pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Bo nasze szczęście zależy od dnia, pogody i problemów jakie mamy w pracy czy domu. Raz jesteśmy szczęśliwsi bardziej, raz mniej. Od czego to zależy? Jaki ma to wpływ na naszą pracę?

Okazuje się, że szczęście w pracy w dużej mierze zależy od atmosfery, jaką budują liderzy. Bo przychodzenie do pracy z poczuciem przymusu i skrupulatne odliczanie minut do wyjścia to już choroba cywilizacyjna XXI wieku. Dlaczego więc większość z nas wychodzi z założenia, że praca to zło? Że praca nie może dawać nam satysfakcji? Wszak słyszeliśmy nie jeden już raz, że gdy nasze hobby stanie się naszą pracą, to nigdy już nie będziemy pracować…

– Nie przychodzimy pracować, przychodzimy tyrać. Jeszcze 3 godziny 40 minut i idę do domu, zostało nam 548 sztuk i fajrant – mówi Radek Drzewiecki z Leanpassion. – Jednak w większości przypadków wystarczy, że pracownicy dowiedzą się, dlaczego robią to, co robią i jaki jest cel oraz powód istnienia firmy, a zupełnie zmieniają swoje nastawienie – dodaje Drzewiecki. I rzeczywiście, jesteśmy bardziej zadowoleni i zmotywowani, gdy wiemy, że nasza praca ma sens, że może nas rozwijać i daje nam poczucie odpowiedzialności.

Dlaczego jednak tylko 15% ludzi na całym świecie (wg. badania Gallup Institute) odczuwa satysfakcję i radość ze swojej pracy? Może dlatego, że mają silne poczucie odpowiedzialności i działają za przykładem swojego lidera? Według badania przeprowadzonego przez Leanpassion „Szczęście w pracy” w oparciu o narzędzia NPS (Net Promoter Score) wykorzystanego do oceny lojalności klientów oraz pracowników firm 21% respondentów zadeklarowało, że odczuwa satysfakcję z pracy. Co ciekawe, wynik ten potwierdza inne badania wykonane przez Instytut Gallupa, w którym Polacy uzyskali 17,6%.

Aż 29% pracowników jest skrajnie niezadowolonych ze swojego lidera, a korelacja między tym odczuciem, a satysfakcją z pracy i lojalnością jest bardzo istotna. 41% badanych zadeklarowało zamiar odejścia z firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Odsetek ten będzie wiec prawdopodobnie dużo wyższy w przypadku pracowników telesprzedaży i obsługi klienta.

Wynik zaprezentowany w raporcie Leanpassion pokazuje tylko jak powszechnym problemem jest rotacja pracowników call center. Według tegorocznego europejskiego badania branży contact center „The European Contact Centre Decision-Makers Guide” rotacja na stanowisku telemaretera w outsourcingowych call center wynosi 31%. Dla porównania rotacja na stanowiskach produkcyjnych w przemyśle wynosi tylko 11%.

Mimo to wielu zarządzających contact center nie wyciąga wniosków i nie analizuje powodów odejść i wysokiej rotacji w branży. – Powinien to być mocny argument do zmiany postawy dla większości zarządzających – komentuje Radosław Drzewiecki z Leaspassion.

Co ma w takim razie największy wpływ na ocenę satysfakcji z pracy? W 66% ma wpływ dobry lider, który zapewnia przyjazną atmosferę pracy. 63% to atrakcyjne wynagrodzenie, rozwój oraz nauka, a 53% – to poczucie przynależności i wpływu na działalność firmy.

Skoro dobry lider to aż 66%, warto zadać pytanie o to czego pracownicy od niego oczekują. I tutaj znowu zaskakujące dane. W 63% to szacunek do podwładnych. 61% budowanie poczucia przynależności do organizacji.

– Liderzy są odpowiedzialni za poczucie szczęścia pracowników. Dobre relacje i mądre, świadome przywództwo mogą zapewnić zdrową, przyjazną atmosferę w firmie. Ze znajomymi z pracy spotykamy się częściej, niż z partnerem czy rodziną – mówi Drzewiecki – Co więcej, jeśli pracownik ma złego lidera, prawdopodobnie szybciej odejdzie z pracy niż osoba zadowolona ze swoich przełożonych. Ważne jest, aby w pracy szukać wartości dodanej.

Zaskakująco wysoko plasują się także wysokie standardy moralne i etyczne przełożonych – aż 62%. Dobry lider to także ten, który jest zaangażowany w rozwój pracowników (56%) oraz komunikujący się często i otwarcie (54%). Również opieranie się na faktach, a nie na opiniach jest przez pracowników wysoko oceniane (60%). Fakty są dużo istotniejsze, niż otwartość przełożonego na nowe pomysły i inicjatywy pracowników (54%).

A jak to jest na wyższym poziomie? Według badania Satysfakcja zawodowa Polaków 2016 przeprowadzona przez portal badaniahr.pl, tylko 40% dyrektorów na zaufanie do decyzji podejmowanych przez zarządy swoich firm. Gdy zajdziemy w strukturze firmy nieco niżej – tylko 18% szeregowych pracowników ma zaufanie do zarządów. Według tego samego raportu – zadowolenie z pracy spada wraz z długością stażu pracy. Zadowolenie jest najwyższe wśród członków zarządu – najniższe wśród pracowników liniowych.

93% pracowników działów HR wskazuje, że najważniejszym wyzwaniem jest budowanie zaangażowania pracowników i przeciwdziałanie rotacji. Zaangażowani pracownicy chętnie przychodzą do pracy, rozumieją strategię firmy pomagają w jej realizacji.

Aby stworzyć więc zespół zaangażowany w pracę, ludzie muszą choć trochę odnajdywać w niej radość i zrozumieć jej sens. Ważne jest więc zatem, aby liderzy potrafili działać bez narzucania podwładnym sposobu, a jaki mają pracować, ale pokazywali cele firmy i pytali podwładnego w jaki sposób chcą zrealizować cele. Oczywiście jest to spore wyzwanie – szczególnie gdy większość ludzi nie ma w życiu celu. Wystarczy jednak go zdefiniować, aby odejść od rzeczy i czynności, które są dla nas bezwartościowe.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE