Connect with us

41,78 mln straty netto Arterii S.A.

OUTSOURCING

41,78 mln straty netto Arterii S.A.

Strata giełdowej Arterii S.A. w ubiegłym roku wyniosła 41,78 mln zł, wobec wypracowanego w 2016 roku zysku w wysokości 7,37 mln zł. Tegoroczna wynik to skonsolidowana strata netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

„Analizując wyniki finansowe grupy kapitałowej Arteria osiągnięte w okresie dwunastu miesięcy 2017 roku należy mieć na uwadze, że niezależnie od niekorzystnych tendencji jakie pojawiły się w przypadku realizacji projektów dla spółek z sektora państwowego, działalność spółki cechuje pewna sezonowość sprzedaży, co w połączeniu z trwającym jeszcze procesem porządkowania oraz integracji aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w tym będących przedmiotem wcześniejszych akwizycji, musiało mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe w raportowanym okresie. W związku z powyższym zysk z działalności operacyjnej wyniósł w raportowanym okresie 4 988 tys. zł wobec 10 921 tys. zł w 2016 roku, co oznacza spadek rok do roku o 54,33%. Wskaźnik EBITDA osiągnął w raportowanym okresie poziom 11 028 tys. zł i wobec 16 922 tys. zł w 2016 roku był niższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 34,84%” – czytamy w raporcie rocznym opublikowanym przez spółkę.

O nieco ponad 10 mln zł spadły też skonsolidowane przychody ze sprzedaży, które w 2017 roku osiągnęły wysokość 168,75 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 4,99 mln zł wobec 10,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE