Connect with us

Katowice – miasto nowoczesnego biznesu

EVENTY

Katowice – miasto nowoczesnego biznesu

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest organizatorem konferencji „Katowice. The place to grow. Metropolis GZM – evolution engine of the region” poświęconej biznesowemu rozwojowi i przyszłości Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Głównymi partnerami wydarzenia są Miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM).

Według danych ABSL Aglomeracja Katowicka to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce oraz jeden z dziesięciu w Europie Środkowo-Wschodniej, który daje pracę przeszło 20 tys. osób (8% zatrudnienia w sektorze w skali kraju). Zlokalizowane są tu 92 centra usług, należące do 83 inwestorów z 20 krajów. Poza inwestorami polskimi (23) są to głównie firmy z USA (21) i przedsiębiorstwa niemieckie (8), a także podmioty z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii i 12 innych państw. Jeśli chodzi o rozkład branżowy – to dominują centra IT – jest ich 44, a w dalszej kolejności: centra usług wspólnych (22), centra badawczo-rozwojowe (14) oraz 12 centrów outsourcingu usług biznesowych. Dominującą pozycję IT widać też na przykładzie zatrudnienia – w centrach tego typu pracuje przeszło 50 proc. zatrudnionych w sektorze w tym regionie.

– Staramy się konsekwentnie budować pozycję miasta jako przyjaznego miejsca dla biznesu. Cieszymy się, że coraz więcej inwestorów docenia potencjał Katowic i lokuje tu swoje nowoczesne centra biznesowe. Dziś mówimy o potencjale naukowym, gospodarczym i infrastrukturalnym całej metropolii. Katowice są przyjazne dla biznesu – a potwierdzają to firmy, które zdecydowały się u nas zainwestować. To wzorcowy model win-win. Każdy nowy inwestor to nowe miejsca pracy, czy też podatki wpływające do budżetu miasta. Oczywiście nieustannie podejmujemy działania, by Katowice z roku na rok stawały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla biznesu. Posiadamy ponad 460 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej, co sytuuje nas na 5. miejscu w Polsce według raportu Colliers International. Oczywiście duży nacisk kładziemy na rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego – bo o to dziś pytają inwestorzy zastanawiając się, co ich pracownicy będą robić popołudniami i wieczorami. W Katowicach można wybrać się na dobry koncert, ciekawą imprezę kulturalną, czy wydarzenie sportowe o zasięgu globalnym w Spodku lub wypoczywać na łonie natury – bo przecież blisko połowa Katowic to tereny zielone – lasy, parki i jeziora, mówi Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

– Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to wielki potencjał gmin i miast, które ją tworzą. Jedno – nawet największe i najbogatsze, ale funkcjonujące samodzielnie miasto, nie byłoby tak silne i nie miałoby tyle do zaoferowania, co synergia potencjałów wszystkich 41 członków Metropolii. Uzupełniamy się, jesteśmy dla siebie wsparciem, bo wiemy, że działając razem, możemy przedstawić najlepsze propozycje. Metropolia jest dla nas narzędziem do podnoszenia komfortu i jakości życia mieszkańców, a także do nadania jeszcze większej dynamiki rozwoju naszego obszaru. Chcemy nie tylko integrować, ale i inspirować, wspierać i stymulować rozwój branż perspektywicznych, by Metropolia kojarzyła się w Polsce i na świecie jako miejsce, gdzie inwestorzy chętnie lokują swoją wiedzę i „know-how”. Rozwój społeczno-gospodarczy rozumiemy również jako tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorstw np. poprzez partnerstwo w uruchamianiu projektów pilotażowych dla rozwoju dedykowanej branży, tak jak w przypadku choćby dronów– mówi Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Właśnie dlatego, mając na uwadze silną pozycję oraz dynamiczny rozwój miasta i regionu, ABSL zdecydował o zorganizowaniu tu konferencji, poświęconej biznesowej przyszłości Katowic i Aglomeracji Katowickiej. Jej głównymi partnerami są Miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a tematyka obejmuje takie zagadnienia jak dzisiejsza pozycja Katowic na gospodarczej mapie Polski, strategia rozwoju miasta i regionu na najbliższe lata, perspektywy gospodarki Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług biznesowych, a także szanse i wyzwania stojące przed sektorem nowoczesnych usług dla biznesu w regionie.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Marek Rozkrut – Partner i Główny Ekonomista EY oraz reprezentujący ABSL Marcin Nowak – Wiceprezes tej organizacji i jednocześnie Dyrektor Zarządzający Capgemini. W spotkaniu wezmą też udział menedżerowie wiodących firm działających w Katowicach i regionie, przedstawiciele środowisk akademickich, potencjalni inwestorzy, firmy doradcze i eksperci gospodarczy.

– Katowice są dziś nie tylko ważnym centrum gospodarczym, ale też akademickim czy kulturalnym. Charakteryzują się wysoką jakością życia oraz nowoczesną gospodarką, w której istotny udział mają usługi dla biznesu. Dzięki dostępności pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, korzystnemu położeniu geograficznemu, nowoczesnej powierzchni biurowej, ale też niezwykłemu charakterowi regionu – Katowice i cała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia są doskonałym miejscem dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych. Potwierdzają to statystyki – zdecydowana większość działających tu centrów usług dla biznesu rozszerzyła w ostatnich latach zakres świadczonych usług i poziom zaawansowania działalności, zwiększając przy tym zatrudnienie. Jestem przekonany, że w kolejnych latach – przy wsparciu władz lokalnych – ten trend nie tylko zostanie zachowany, ale będzie miał też tendencję rosnącą – mówi Marcin Nowak, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Zarządzajacy Capgemini.

Obecnie w Katowicach oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii swoje centra usług dla biznesu mają m.in. takie firmy zrzeszone w ABSL jak: Accenture, Arvato Polska, Asseco, Capgemini, Fujitsu, IBM, ING Tech Poland, Future Processing, PwC czy Unilever.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE