Connect with us

Czy FinTech zrewolucjonizuje finanse?

STRATEGIE I INWESTYCJE

Czy FinTech zrewolucjonizuje finanse?

W dobie transformacji cyfrowej przyjęła się koncepcja, że zastosowanie nowoczesnych technologii daje gwarancję sukcesu niemal w każdej branży. W finansach jest jednak nieco inaczej. Eksperci Capgemini w raporcie „World FinTech Report 2018”, opracowanym w partnerstwie z LinkedIn oraz Efma, dochodzą do wniosku, że rozwiązania technologiczne w istocie mogą zrewolucjonizować finanse, ale tylko pod warunkiem, że będą je wspierać firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Startupy z branży FinTech nie poradzą sobie, jeśli nie będą mogły liczyć na współpracę z dużymi firmami, mającymi zaufanie klientów.

Klienci nie ufają firmom bez znanej marki

Firmy z branży FinTech chcą zrewolucjonizować świat finansów. Muszą mieć jednak odpowiednie narzędzia do dyspozycji, by pozyskiwać klientów i móc się rozwijać. To najczęściej niewielkie przedsiębiorstwa, nierzadko startupy, które pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami łączącymi finanse i najnowsze technologie. Wiele z nich zmaga się jednak z problemem, w jaki sposób pozyskiwać klientów, co warunkuje dalszy rozwój.

Aż dziewięć na dziesięć firm twierdzi, że w tej walce liczy się tzw. zwinne podejście i wysokie standardy obsługi, co pokazuje najnowszy raport ekspertów Capgemini „World FinTech Report”. Ponad trzy czwarte, 76 proc., przedsiębiorców uważa, że kluczem do sukcesu jest portfolio produktów, które powinno być ciągle rozwijane i udoskonalane.

Choć FinTech rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie, w raporcie czytamy, że od 2009 roku wartość inwestycji w sektorze wyniosła prawie 110 miliardów dolarów, to jednak sukces branży zależeć będzie przede wszystkim od tego, czy firmom z sektora uda się wypracować trwałe partnerskie relacje z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi finansowe zgodnie z tradycyjnym modelem. To niemałe wyzwanie, bo póki co firmy te nie cieszą się dużym zaufaniem ze strony branży finansowej. Z czego ten brak zaufania może wynikać i co zrobić, by zaistnieć na konkurencyjnym rynku? Odpowiada Marek Woźny, Vice President & Managing Director w Application Services w Capgemini Polska.

– Branża finansowa, w trosce o klientów, swoją pozycję rynkową i wyniki, tradycyjnie rozpatruje wszystkie decyzje pod kątem potencjalnych ryzyk. Podejście to wymaga zrozumienia od zainteresowanych współpracą z branży FinTech, że aby zyskać zaufanie branży finansowej, muszą wykazać się podstawową stabilnością biznesową – mówi Marek Woźny.

Marek Woźny uważa, że powinni oni zadbać o to, by oferowane rozwiązania jasno pokazywały potencjalne korzyści z ich wdrożenia. Oznacza to, że ważne w tej kwestii staną się referencje lub realne studia przypadków. Atrybutem będzie też posiadanie odpowiedniego potencjału do rozwoju i skalowalności. Ważne będą poziomy kapitałów, zabezpieczające działalność firmy w mniej aktywnych projektowo okresach, czy też dające ich klientom podstawowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Nie bez znaczenie jest również dogłębna znajomość wymagań sektorowych i regulacyjnych. Wszystko to wiąże się z wcześniejszymi doświadczeniami, będącymi podstawą w budowie marki, której firmy FinTech nierzadko jeszcze nie mają.

Przepis na sukces

Budowa zaufania jest jednak wyzwaniem, któremu można sprostać. Firmy z branży FinTech mają bowiem wiele zalet. Są przede wszystkim bardzo skupione na jakości obsługi klienta, a realizowane przez siebie projekty wdrażają szybko, na bieżąco też reagują na potrzeby ze strony klienta, nawet gdy konieczna jest całkowita zmiana założeń danego wdrożenia.

Autorzy raportu zauważają także, że sukces firm z sektora FinTech gwarantuje fakt, iż z reguły koncentrują się w swojej działalności na obszarach niezagospodarowanych przez innych usługodawców w branży finansowej. Na linii FinTech – tradycyjne firmy, świadczące usługi na rynku finansów, w takiej sytuacji powstają warunki do współpracy, a nie do konkurowania między sobą. Bowiem na współpracy mogą zyskać obie strony.

– Kluczowym warunkiem wykorzystania potencjalnej symbiozy firm FinTech i firm tradycyjnych jest zbudowanie modelu współpracy ukierunkowanego na realizację celów strategicznych obu stron. Wciąż najbardziej preferowanym przez FinTech modelem jest tzw. ”White-Label”, w którym firmy tradycyjne kupują produkty/usługi od FinTechów i wdrażają je pod własną marką w oparciu o swoją infrastrukturę i system dystrybucji – mówi Marek Woźny.

Woźny tłumaczy, że firmy FinTech mogą sprzedawać swoje rozwiązania wielu firmom tradycyjnym, które z kolei nie muszą ponosić sporych nakładów na rozwój innowacji.

– Wśród innych praktykowanych modeli współpracy z firmami FinTech wymienić można zintegrowane rozwiązania hostowane „in house” lub oferowane jako SaaS, pełen outsourcing, czy też wykorzystanie akceleratorów albo inkubatorów umożliwiających FinTechom testowanie skalowalności swoich rozwiązań lub praktyczne zrealizowanie POC. Dzięki oddziaływaniu regulatorów rynku, a w szczególności dzięki wdrożeniu unijnej dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2), regulującej rynek płatności, modelem który zyskuje w ostatnim czasie olbrzymią popularność są tzw. „open API”, czyli otwarte programistyczne interfejsy aplikacji. Model ten umożliwi zbudowanie swoistego ekosystemu interesariuszy i uczestników rynku finansowego. Pozwoli na przykład na dostęp do naszych rachunków bankowych podmiotom zewnętrznym, oczywiście tylko i wyłącznie za zgodą klientów. Open API, w połączeniu z usługami opartymi na rozwiązaniach chmurowych, umożliwią zaoferowanie klientom nowych, innowacyjnych rozwiązań, a wsparcie ze strony platform mobilnych i urządzeń internetu rzeczy (IoT) sprawi, że oferta ta będzie mogła być odpowiednio szybko spersonalizowana i dostarczona poszczególnym klientom – dodaje Marek Woźny.

Zbudowanie zaufania partnera biznesowego to jednak tylko jedno z wyzwań, którym sprostać muszą przedsiębiorstwa z sektora FinTech. Najpierw trzeba bowiem takiego partnera znaleźć, co może wiązać się z pewną trudnością, która często wynika choćby z innej kultury organizacji, panującej w obu firmach. Najczęściej wskazywanym powodem, na poziomie 70 proc., jest jednak brak zwinnego podejścia ze strony partnera-tradycyjnej firmy finansowej. Podkreślali przedstawiciele sektora FinTech w raporcie Capgemini, LinkedIn i Efma. Nieco ponad 59 proc. uznało, że trudność sprawia brak chęci współpracy. Wśród innych powodów wymieniono m.in. takie czynniki, jak różnice w stosowanych systemach IT, różnice w skali biznesu, czy wreszcie obawę przed utratą kontroli.

Jak znaleźć partnera

Zdaniem autorów raportu „World FinTech Report 2018” decyzję o rozpoczęciu partnerskiej relacji należy podejmować na podstawie czterech czynników.
Po pierwsze, czy do współpracy zostali wskazani odpowiedni ludzie. Od nich zależeć może sukces przedsięwzięcia. Po drugie, należy wziąć pod uwagę aspekt finansowy i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy współpraca zapewni FinTech-owi istnienie przez najbliższe 12 miesięcy. Udana współpraca jest bowiem długofalowa i już na etapie planowania należy w taki sposób o niej myśleć. Liczy się również aspekt biznesowy i ocena, czy współpraca ma realne szanse na sukces. Ostatni czynnik dotyczy samego rozwiązania technologicznego, proponowanego przez FinTech, czy ma ono szansę przetrwać i czy jest skalowalne.

Marek Woźny wskazuje tutaj przykład udanej współpracy, jakim jest partnerstwo Grupy ING oraz firmy Scalable Capital.

– Ten FinTech, który jest wiodącym dostarczycielem nowoczesnych rozwiązań inwestycyjnych, on-line wealth management, zaoferował, aby ING wprowadził ich spersonifikowane rozwiązania w obszarze optymalizacji portfeli inwestycyjnych klientów sektora detalicznego. Sukces na rynku niemieckim zaowocował decyzją ING o wprowadzeniu tego opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania FinTechowego również na innych rynkach. Warto w tym miejscu podkreślić rolę firm tzw. sektora BigTech, czyli np. z firm z grupy GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), które bazując na swojej natywnej innowacyjności, kapitałach oraz gigantycznych zasobach wiedzy o swoich klientach, już wkrótce z pewnością będą chciały rozszerzyć portfel swoich cyfrowych usług o sektor finansów – mówi Marek Woźny.

Przyszłość usług dla finansów leży zatem w rękach sektora FinTech i tradycyjnych firm, które mogą i powinny uzupełniać się wzajemnie, by odpowiadać na potrzeby klientów. Nadszedł najwyższy czas, by na nowo zdefiniowały one swoją drogę do sukcesu biznesowego w świecie zdominowanym przez technologię, uważają autorzy raportu.

Z raportem “World FinTech Report 2018” zapoznać się można tutaj.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE