Connect with us

Sondaż ABSL: Wyraźny wzrost płac i zatrudnienia

ZASOBY LUDZKIE

Sondaż ABSL: Wyraźny wzrost płac i zatrudnienia

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wśród szefów HR firm członkowskich tej organizacji – rok 2018 będzie stał pod znakiem podwyżek oraz wyraźnego wzrostu zatrudnienia w sektorze. Firmy członkowskie zwracają jednocześnie uwagę na coraz większe wyzwania związane z pozyskiwaniem nowych pracowników, a także regulacjami mającymi wpływ na rynek pracy specjalistów zatrudnianych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

ABSL przeprowadził badanie sondażowe wśród szefów HR swoich firm członkowskich. Dotyczyło ono zmian w wynagrodzeniu i zatrudnieniu w roku 2018, kwestii związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników, a także regulacji mających wpływ na rynek pracy specjalistów zatrudnianych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Wyraźny wzrost wynagrodzeń

Połowa ankietowanych przez ABSL szefów HR firm członkowskich jest zdania, że średnie wynagrodzenia w sektorze wzrosną o ponad 10 proc. w roku 2018. Nieco mniej – 45,5 proc. uważa, że wzrost wynagrodzeń zamknie się w przedziale 5-10 proc. Jedynie 4,5 proc. badanych szefów HR jest zdania, że wynagrodzenia pozostaną na dotychczasowym poziomie.

– Wyniki badania w zakresie wynagrodzeń potwierdzają, że sektor nowoczesnych usług biznesowych to w naszym kraju bardzo dobre środowisko pracy i rozwijania kariery zawodowej. Wynagrodzenia systematycznie rosną – już dzisiaj średnia pensja na stanowiskach specjalistycznych wynosi ok. 7 tys. zł brutto, a w przypadku takich obszarów jak IT czy B+R jest to nawet 10,5 brutto. A pensje to nie wszystko – firmy dbają też o czynniki pozapłacowe, takie jak nowoczesne i przyjazne środowisko pracy, elastyczny czas pracy, dostęp do szkoleń, zajęć sportowych czy socjalnych – mówi Marcelina Godlewska, członek zarządu ABSL.

Stabilny wzrost zatrudnienia…

Niemal 41 proc. badanych uważa, że zatrudnienie w sektorze w bieżącym roku wzrośnie o ponad 10 proc. Niecałe 32 proc. badanych jest zdania, że wzrost zatrudnienia zamknie się w przedziale 5-10 proc. Zdecydowana mniejszość – 13,6 proc uważa, że liczba zatrudnionych wzrośnie nie więcej niż o 5 proc. lub nie wzrośnie wcale.

– Oczekiwania dotyczące wzrostu zatrudnienia większości osób bezpośrednio odpowiadających za HR w naszych firmach członkowskich niemal dokładnie pokrywają się z naszymi szacunkami. Dziesięcioprocentowy wzrost zatrudnienia oznacza, że w tym roku w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu przybędzie ponad 20 tys. nowych miejsc pracy – mówi Marcelina Godlewska.

… choć o pracowników trudno

Szefowie HR firm członkowskich ABSL wskazują na coraz większy problem z dostępnością pracowników – dla ponad 57 proc. badanych to obecnie spory problem, a dla 19 proc. – wręcz krytyczny. Często wskazywaną słabością rynku pracy są też niewystarczające kwalifikacje kandydatów na oferowane miejsca pracy – dla niemal 55 proc badanych to poważny problem, dla 32 proc. – dość poważny, a dla 9 proc. – krytyczny. Kolejne wyzwanie – to oczekiwania finansowe kandydatów – dla niemal 55 proc. badanych to dość poważny problem, dla 32 proc. – bardzo poważny, a dla niecałych 14 proc. –krytyczny. Badani szefowie HR zwracali też uwagę na kwestie regulacyjne, które często utrudniają rekrutację – np. skomplikowane i długotrwałe procedury zatrudniania obcokrajowców w Polsce są dolegliwe dla przeszło 36 proc. badanych, bardzo utrudniające dla 27 proc. badanych i krytyczne dla ponad 18 proc. ankietowanych.

Regulacje – bardzo ważne dla rynku pracy

Inne kwestie regulacyjne, na które zwracali uwagę ankietowani szefowie HR firm członkowskich ABSL – to zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych (kwestia bardzo istotna dla pond 36 proc. badanych i krytyczna dla niemal 32 proc.), zmiany w sferze podatków – plany dotyczące zasad naliczania CIT i odliczania kosztów niematerialnych (kwestia ważna lub bardzo ważna dla ponad 64 proc. badanych), a także kwestie związane z tzw. innovation box – zachętą podatkową, która pozwoli płacić niższy CIT firmom, które uzyskują przychody z komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (przeszło 45 proc. wskazań).

Kogo najtrudniej zatrudnić

Szefowie HR firm członkowskich ABSL wskazują, że obecnie najtrudniej znaleźć kandydatów na stanowiska starszych specjalistów (45 proc. wskazań), a w dalszej kolejności – osoby dopiero wchodzące na rynek pracy (37 proc. wskazań) oraz stanowiska specjalistyczne (35 proc.).

– Widzimy, że powstające obecnie w Polsce ośrodki to już nie tylko zwyczajne centra usług wspólnych. Inwestorzy lokują w naszym kraju biura zajmujące się coraz bardziej zaawansowanymi technologiami, złożonymi procesami i analityką oraz pracami badawczo-rozwojowymi, a co za tym idzie – poszukują coraz lepiej wykształconych specjalistów. Na rynku mamy więc do czynienia z jednej strony ze wzrostem płac i zatrudnienia, zaś z drugiej – z rosnącym zapotrzebowaniem zwłaszcza na kandydatów na stanowiska specjalistyczne – mówi Agnieszka Orłowska, Dyrektor EMEA Customer Care w Google i jednocześnie członek rady strategicznej ABSL.

Rynek nowoczesnych usług dla biznesu

Wg. danych ABSL w Polsce funkcjonuje obecnie ponad 1100 centrów usług dla biznesu, należących do ponad 750 inwestorów, w tym przeszło 550 zagranicznych. Zatrudniają one łącznie 265 tys. osób. ABSL szacuje, że w roku bieżącym w Polsce powstanie ok. 50 nowych centrów usług dla biznesu, a w kolejnych latach utrzyma się trend wzrostowy na poziomie kilkudziesięciu nowych inwestycji rocznie. Według szacunków ABSL w roku 2020 zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu ma szansę przekroczyć 300 tys. pracowników.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE